Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Petruha - Pohorniceni | Commune: Orhei | County: R. Moldova | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Hallstatt;
Latene;
Free Dacians;
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  R. Moldova
Locality   Petruha - Pohorniceni
Commune   Orhei
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Postică Gheorghe Site director Institutul de Arheolohie, Chișinău
National Arch. Record Site Code **
Report Aşezarea Petruha-Pohorniceni se găseşte la distanţa de 5 km spre sud-vest de la râul Răuţ, în apropierea satului Pohorniceni, raionul Orhei, Republica Moldova. Cercetările arheologice din anul 1988 (860 m.p.) au reprezentat o continuare a investigaţiilor anterioare efectuate de către Ion Hâncu (376 m.p.). În aşezare au fost evidenţiate 13 orizonturi cronologice: 1. Cultura Cucuteni-Tripolie, mil.IV-III a.Chr.; 2. Cultura ceramicii cu multe brâuri, sec. XVII-XVI a.Chr.; 3. Cultura Nouă, sec.XIV-XII a.Chr.; 4. Cultura Chişinău-Corlăţeni, sec.XII-X a.Chr; 5. Cultura Basarabi-Soldăneşti, sec.IX-VII a.Chr.; 6. Cultura geto-dacă, sec.IV-III a.Chr.; 7. Cultura Poieneşti-Lukaşevka, sec.II a.Chr.; 8. Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov, sec. III-IV p.Chr.; 9. Cultura Costişa-Botoşana-Hansca, sec.V-VII; 10. Cultura Protodridu, sec. VIII-IX; 11. Cultura Dridu, sec.X-XI; 12. Cultura Branişte, sec.XII-XIV; 13. Epoca medievală târzie, sec.XV-XVII.
În urma săpăturilor în aşezare au fost studiate 42 construcţii din diferite epoci: Cultura Noua - 1 groapa menajeră; Cultura Chişinău-Corlăteni - 1 locuinţă şi 9 gropi menajere; Cultura geto-dacă - 1 groapă menajeră; Cultura Poieneşti-Lukaşevka - 2 gropi menajere; Cultura Costişa-Botoşana-Hansca - 2 locuinţe adâncite, 1 locuinţă de suprafaţă, 2 şanţuri de la îngrăditura fortificată; Cultura Protodridu - 4 locuinţe adâncite şi 4 gropi menajere; Cultura Dridu - 5 locuinţe adâncite, un cuptor pietrar, 3 vetre deschise, 3 cuptoare de redus minereu de fier şi 2 gropi menajere; Epoca medievală târzie - 1 groapă menajeră. Celelalte orizonturi cronologice sunt documentate clar prin fragmente de ceramică.
Cele mai reprezentative sunt vestigiile din perioada sec.V-VII şi evului mediu timpuriu, care demonstrează o continuitate de locuire perfectă pe parcursul sec.V-XIV.
Locuinţele adâncite din sec.V-VII sunt rectangulare cu dimensiunile 3,90 x 3,40 m., 3,30 x 3,20 m., şi adâncimea 0,65-0,80 m., 0,70 m., prevăzute într-un caz, cu o vatră din piatră, iar în altul, cu un cuptor săpat în lutul steril al unui perete. Locuinţa de suprafaţă cu dimensiunile 4,80 x 4,80 m. era prevăzută cu un cuptor din piatră. Şanţurile, cercetate pe o porţiune de 7,20 m. şi 6,40 m. aveau lăţimea de 0,35-0,50 m. şi 0,20 m., iar adâncimea de 1,0 m. şi 0,76-0,90 m. Aceste construcţii reprezintă vestigiile unei îngrădituri, probabil a unei fortificaţii din lemn, apărată dinspre apus de malul priporos al unui defileu adânc. La fundul acestor complexe au fost depistate fragmente de ceramică din sec. V-VII, lucrate la roată (roşie zgrunţuroasă şi cenuşie fină) şi lucrate cu mâna.
Locuinţele din sec. VIII-IX erau rectangulare cu dimensiunile 3,20/3,50 x 3,20/3,50 m., 4,10 x 3,90 m., 4,40 x 4,20 m., 2,60 x 2,20m., adâncimea 0,95 m., 1,70 m., 1,80 m., 1,20 m., fiind prevăzute cu cuptoare din piatră sau vetre din piatră. Pe podeaua unei locuinţe au fost descoperite resturi ale producţiei metalurgice: zgura de fier, ţevi din lut ars pentru suflat aer în cuptoare de redus minereu şi un vas din lut folosit pentru reducerea fierului. Ceramica din aceste locuinţe este lucrată cu mâna, ornamentată cu incizii vălurite-orizontale.
Locuinţele din sec. X-XI/XII erau rectangulare cu dimensiunile 4,40 x 4,20 m., 4,25 x 4,10 m., 6,0 x 5,0 m., 2,80 x 2,35 m., 4,20 x 4,40 m., adâncimea 0,80 m., 1,35 m., 1,45 m., 1,20/1,30 m., 1,05/1,20 m., fiind prevăzute cu cuptoare sau vetre din piatră. Cuptoarele de redus minereuerau de o formă tronconoca, săpate în lut steril, prevăzute în faţă cu o groapă de acces. Adâncimea cuptoarelor era de 0,55 m., iar dimensiunile vetrelor: 0,35 x 0,23 m., 0,40 x 0,30 m., 0,35 x 0,22 m. Ceramica din aceste construcţii este lucrată la roată, ornamentată cu incizii vălurite şi orizontale. Au fost depistate de asemenea, obiecte din argint, bronz, fier, os, lut ars.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu