Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cotnari | County: Iaşi | Site: Cătălina | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Iaşi
Locality   Cotnari
Commune   Cotnari
Site  Cătălina
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 96487.02
Report Aşa cum s-a precizat cu prilejul prezentării rapoartelor de săpături din anii 1992-1993, reluarea săpăturilor din cetatea daco-getică "Cătălina" de la Cotnari, judeţul Iaşi, se impuneau în vederea clarificării şi completării observaţiilor stratigrafice făcute de către Adrian Florescu între anii 1967-1985. Potrivit datelor obţinute, autorul săpăturilor considera că cetatea daco-getică a luat fiinţă cu câteva decenii mai înainte de începutul sec. IV a.Chr., fapt de altfel confirmat şi completat cu noi materiale arheologice semnalate în cursul campaniilor din anii 1992-1993.
Cercetările din anul 1994, au avut ca scop terminarea cercetării în sectorul de SV al cetăţii, unde prin înălţarea unui mic val cu miez din piatră şi prin escarparea pantei au fost anihilate locuinţe de tip bordei, precum şi gropile folosite pentru depozitarea resturilor menajere, săpate în momentul stabilirii comunităţii tribale getice pe înălţimea "Cătălina". Este de asemenea, important să se menţioneze că în cursul campaniei din 1994, a putut fi surprins solul (cafeniu-deschis) corespunzător sfârşitului sec. IV a.Chr. şi începutul sec. III a.Chr., care acoperea uşor poalele valului. Această observaţie confirmă încă odată precizările făcute de către Adrian Florescu, potrivit cărora lucrările de fortificaţie ale cetăţii au avut loc la începutul sec. IV a.Chr., desfăşurându-se fie concomitent (în unele sectoare), fie cu un uşor decalaj de timp, având în vedere complexitatea sistemului de apărare al cetăţii de pe înălţimea "Cătălina".
De un deosebit interes sunt şi unele descoperiri de materiale provenind din zona situată în afara fortificaţiilor cetăţii (în sectorul de NV al acesteia) care atestă o nouă aşezare adiacentă a cetăţii ca şi aceea semnalată cu prilejul săpăturilor din anii 1982-1985 din zona marginală a satului Buhalniţa.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu