Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Scânteia | County: Iaşi | Site: Dealul Bodeştilor (La Nuci) | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Neolithic
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Iaşi
Locality   Scânteia
Commune   Scânteia
Site  Dealul Bodeştilor (La Nuci)
Site Sector
Site name   Scânteia
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bodareu Galina Institutul Pedagogic din Chișinău
Ellis Linda San Francisco State University, USA
Mantu Cornelia-Magda Site director Institutul de Arheologie Iași
Tănase Senica Muzeul de Istorie a Moldovei, Iași
National Arch. Record Site Code 98925.01
Report Săpăturile din campania 1994 în aşezarea Cucuteni A3 de la Scânteia au avut ca obiectiv în primul rând lărgirea ariei cercetate in jurul locuinţei 7/1992. Cu acest prilej a fost săpată până în solul viu Caseta 8A, ocazie cu care au fost ientificate 2 gropi menajere 120 şi 121. Caseta 9, a fost trasată în acelaşi scop, între caseta 8A/1994 şi caseta 7/1993. În această suprafaţă, între 0,30-0,90 m. au fost descoperite mai multe piese de inventar mărunt (o cantitate foarte mare de piese din silex, statuete antropomorfe şi zoomorfe, idoli conici). La -0,95 m. a fost pus în evidenţă un complex alcătuit dintr-o concentrare de material arheologic (fragmente ceramice, case de animale, sporadic chirpic, foarte multe pietre, unele de dimensiuni mari), care credem că ar putea fi legate de un atelier de prelucrare a silexului.
Sub acest nivel au fost observate şi delimitate contururile gropilor 113 şi 117 in 1993, care au fost apoi cercetate până în solul viu.
O altă problemă care am avut-o în vedere în anul 1994 a fost lărgirea cercetării în zona de vest a aşezării unde în 1990 au fost descoperite resturile mormântului dublu de înhumaţie. În acest sens a fost trasată Cas.10 şi 10 A, care au pus în evidenţă Locuinţa 8. Suprafaţa cercetată de 9 x 8,5 m. a arătat însă că locuinţa 8 era mai mare, dar din păcate, din cauza fondurilor insuficiente ea nu a putut fi dezvelită în întregime. Suprafaţa cercetată a scos la iveală însă lucruri deosebite. Astfel, în caseta 10, pe o suprafaţă de aproximativ 5 x 2 m. au fost dezvelite resturi relativ masive provenind de la pereţi, cu urme de nuiele, de culoare maroniu închis. În apropierea acestor fragmente au fost identificate multe fragmente de vatră deranjată şi resturi dintr-o construcţie carer credem că este legată tot de o vatră, dar cu caracter de cult. În partea de sus a acestei construcţii, dar şi printre resturile de la pereţi, au fost identificate fragmente cu decor incizat, care sunt în curs de restaurare.
Precizăm că descoperirea de la Scânteia prezintă analogii cu una similară de la Bereşti "Dealul Bulgarului". Sub toate aceste resturi, după degajarea lor a fost delimitat conturul platformei. În caseta 10, după îndepărtarea resturilor de platformă, a fost pusă în evidenţă o altă vatră, intactă şi în situ (-0,76 m.), de formă rectangulară, de 0,80 x 0,76 m., cu colţurile dinspre vest uşor alungite. Vatra fusese construită direct pe sol.
Un alt obiectiv al cercetărilor noastre a fost cel al determinării construcţiilor în cadrul aşezării. Astfel, împreună cu un colectiv de la Institutul Geologic al României, condus de Mihaela Ghiţă, a fost cercetată prin metoda rezistivităţii solului o suprafaţă de 100 x 1.000 m., în cadrul căreia au fost puse în evidenţă mai multe anomalii, ce delimitează probabil amplasamentul altor locuinţe şi gropi. Cercetarea va continua şi în anul acesta. Precizăm că astfel de cercetări se efectuează aproape frecvent în aria Tripolie, unde până acum există evidenţe pentru aproape 20 de aşezări.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu