Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gherăseni | County: Buzău | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Free Dacians
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Buzău
Locality   Gherăseni
Commune   Gherăseni
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Constantinescu Eugen Marius Site director Muzeul Judeţean Buzău
National Arch. Record Site Code 46812.01
Report Am continuat cercetarea cimitirului C1, situat în punctul Grindul Cremenea. Pentru precizarea limitei de vest a cimitirului, am prelungit secţiunea S III vest cu 50 m. spre vest. În segmentul respectiv au fost descoperite două morminte: unul de înhumaţie, M87, şi altul de incineraţie, M88. Mormântul M87 se află la 21 m. spre vest de mormântul M74 (de înhumaţie, cercetat în 1993 şi considerat atunci ca posibilă limită a cimitirului), iar mormântul M88 la 33 m. vest de M74, fiind amplasat în punctul cel mai vestic. Mai departe, în ultimul segment al secţiunii S III vest, de 36 m., nu a mai apărut nici un mormânt, fapt ce ne determină să considerăm că mormântul M88 reprezintă limita de vest a cimitirului 1.
Mormântul 87, înhumat, matur, orientat N-S, depus în decubit dorsal. Inventar: 1. castron, cenuşiu, la roată; 2. bol, cărămiziu, cu mâna; 3. borcan, cărămiziu, cu mâna; 4. vas înalt şi îngust, cărămiziu, cu mâna; 5. castron mic, cărămiziu-cenuşiu, cu mâna (?). Toate vasele erau sparte în vechime în fragmente mici, ultimele două fiind cu totul sfărâmate.
Mormântul 88, de incineraţie în groapă, conţinea puţine oase calcinate, cenuşă şi cărbuni depuse într-o groapă alungită, la adâncimea de -0,54-0,58 m. Cu 0,32-0,36 m. mai sus, în umplutura gropii au fost trei vase, din care două au fost distruse şi împrăştiate de plug, păstrându-se, fragmentar, o cană mică, din pastă fină, cenuşie, la roată, cu pereţii subţiri.
În partea de est a cimitirului am deschis două secţiuni. Secţiunea SV cu dimensiunile 62 x 5 m., perpendiculară pe S III vest, la 0,50 m vest e secţiunea S II. În segmentul situat la sud de S III vest, având suprafaţa e 30 x 5 m., au fost cercetate patru morminte e înhumaţie - M 83, 84, 85, 94, primele trei aparţinând necropolei din secolul IV p.Chr., iar ultimul perioadei de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului.
Mormântul 83, înhumat, copil, orientat NNE-SSV, în decubit dorsal, oasele foarte fragile. Inventar: 1. borcan, cărămiziu-negru, cu mâna; 2. castron cenuşiu, la roată; 3. strachină mică, cenuşie, la roată, depusă în vasul următor; 4. strachină, mijlocie, cenuşie, la roată; 5. vas bitronconic, mic, negru, la roată; 6. urcior, roşu, la roată, gura rotundă; 7. cană scundă, tronconică, cenuşie, la roată; toate depuse la stânga de schelet, de la cap spre picioare; pe partea dreaptă a scheletului, dispuse în acelaşi sens; 8. urcior amforoidal, cu o toartă, gura rotundă, cenuşiu, la roată; 9. borcan, mijlociu-mic, cărămiziu-negru, cu mâna; 10. pieptene din os, trei plăci, nituri de fier, mulţi dinţi lipsă; 11. cuţit din fier, fragm.; 12. tub din os (pentru ace ?); 13. şase mărgele din sticlă, din care două sfărâmate (în locul osului braţului drept).
Mormântul 84; cenotaf; groapa, orientată NE-SV, fundul, uşor înclinat pe această direcţie, bine făţuit din săpare. Pe fundul gropii, un mic fragment din fundul unui vas roşu, la roată, din pastă aspră cu nisip, şi un mic fragment de os, nedeterminat.
Mormântul 85, înhumat, matur, orientat NE-SV, în decubit dorsal. Inventar: 1. cataramă (?) bronz, la stânga craniului; 2. urcior cu gura trilobată, roşu, la roată; 3. borcan, cenuşiu-negru, la roată; 4. borcan, pastă zgrunţuroasă, cenuşiu închis, la roată; 5. obiect din fier (cuţit masiv ?); 6. coaja spartă a unui ou depus întreg, cu urme de culoare maroniu-roşcat; 7. tub din os pentru ace; 8. microsilex vineţiu, lângă tubul din os; 9. microsilex maroniu-gălbui, aceeaşi zonă.
La 6 m. vest de secţiunea S V a fost săpată secţiunea S VII, cu dimensiunile 117 x 2 m. În segmentul situat la sud de S III vest, având dimensiunile 90 x 2 m., au fost cercetate patru morminte de înhumaţie - M 90, 91, 92, 93, toate chircite, aparţinând necropolei din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului. În acelaşi tronson au mai fost localizate a;te patru morminte de înhumaţie - M 89, 95, 96, 97, necercetate deocamdată. În tronsonul de nord al secţiunii S VII au fost localizat un mormânt de înhumaţie, M 86 şi două gropi menajere, care vor fi cercetate în campania următoare.
Odată cu practicarea secţiunii S V am trecut la cercetarea cimitirului 1 prin suprafeţe mari. Prin secţiunile S II, S III vest, S IV şi S VII care se sprijină, toate, pe drumul dintre satele Cremenea şi Budişteni urmărim precizarea întinderii necropolei pe suprafaţa situată la nord de drumul respectiv. La sud de drum, terenul aparţine locuitorilor comunei Gherăseni şi posibilitatea de a efectua săpături este foarte mică.
Cercetările din 1994 au condus la constatarea că cimitirul 1 ocupă o suprafaţă mult mai mare decât consideram înainte şi au permis localizarea unor morminte din secolul IV p.Chr. cu inventar deosebit de bogat, dispuse grupat în diversele zone ale cimitirului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu