Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Badon | Commune: Hereclean | County: Sălaj | Site: Badon - La răstignire | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Sălaj
Locality   Badon
Commune   Hereclean
Site  Badon - La răstignire
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Băcueţ-Crişan Dan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Băcueţ-Crişan Sanda Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Matei Alexandru Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
National Arch. Record Site Code 141394.04
Report Cercetările arheologice desfăşurate în acest punct, situat în partea dreaptă a şoselei Zalău-Badon, au avut un caracter de salvare, fapt determinat de lucrările efectuate în vederea introducerii în pământ a cablului optic de telefonie. În profilul şanţului excavat şi în pământul aruncat, au fost descoperite fragmente ceramice medievale timpurii indicând străpungerea unui nivel de locuire din această perioadă.
În zona respectivă a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 10x3 m. Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel: 0-0, 20 m strat negricios arat, -0, 20-0, 35 m strat negru cu materiale arheologice, de la -0, 35 m steril galben. În caseta deschisă, la adâncimea de -0, 25-0, 30 m, a fost surprinsă o aglomerare de pietre, dintre care unele erau arse. Pe aceste pietre care proveneau probabil de la un cuptor de tip pietrar dezafectat, a fost descoperită o parte dintr-o oală fără toarte.
Alături de această aglomerare de pietre, în casetă au mai fost surprinse două gropi de stâlp. Prima groapă de stâlp a fost sesizată la adâncimea de -0, 35 m şi se adâncea până la -0, 53 faţă de nivelul actual de călcare. Cea de adoua groapă a fost sesizată la adâncimea de - 0, 30 m, fundul ei adâncindu-se până la -0, 55 m faţă de nivelul actual de călcare. Cele două gropi erau umplute cu pământ negru amestecat cu chirpici şi cărbune de lemn ars. De asemenea în amândouă gropile au fost descoperite piatre utilizate pentru icuirea stâlpilor.
Prezenţa celor două gropi de stâlp şi a instalaţiei pentru foc dezafectate, ne-a convins că în caseta săpată a fost surprinsă o parte dintr-o locuinţă. Locuinţa este de suprafaţă neadâncindu-se în sterilul galben, acest fapt fiind sesizat şi în profil.
Materialul arheologic recoltat constă în fragmente ceramice de la două forme ceramice: oala fără toarte lucrată la roata înceată şi tăviţa lucrată cu mâna. Oalele fără toarte sunt ornamentate prin incizare cu benzi de linii drepte asociate cu benzi de linii în val.
Pe baza analogiilor, având În vedere şi caracteristicile materialului arheologic recoltat, considerăm că descoperirile de la Badon "La răstignire " pot fi datate în linii mari în secolele VIII-IX d. Ch..
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu