Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Râmnicu Sărat | County: Buzău | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Buzău
Locality   Râmnicu Sărat
Commune   mun. Râmnicu Sărat
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 44854.06
Report În cea de-a patra campanie, au fost efectuate alte 33 de secţiuni, suprafeţe şi casete, 11 dintre acestea în perimetrul casei domneşti de epocă brâncovenească şi 22 în actuala incintă. Scopul cercetării în acest an a fost realizarea profitului stratigrafic general, precizarea planimetriei şi etapelor de contrucţie ale incintei mănăstireşti şi descoperirea celor mai vechi niveluri arheologice.
În sectorul "Casa Domnească" au fost definitivate cercetările arheologice din anii anteriori, urmărindu-se investigarea exhaustivă şi evacuarea eventualelor complexe din perimetrul de restaurare.
În sectorul "Incintă" a fost realizat racordul stratigrafic dintre secţiunea I/1977, practicată la nivelul foişorului casei domneşti şi latura estică a incintei mănăstirii. Stratigrafia incintei în perimetrul ocupat anterior de anfiladele sudice şi estice de chilii, a fost redusă la câteva straturi de depuneri de moloz, datorate intervenţiilor masive practicate aici în epoca modernă şi contemporană.
În această campanie au fost descoperite sporadice urme aparţinând unei aşezări datând din neolitic (cultura Boian, aspectul Boian-Giuleşti).
Din aşezarea aparţinând culturii Sântana de Mureş, au fost reperate materiale ceramice fragmentare.
În nivelul de locuire feudală, datat în secolele XV-XVI, au fost descoperite gropi menajere şi de cereale, conţinând inventar ceramic.
Din înmormântările ce au început în acest perimetru la mijlocul secolului al
XVI-lea, au mai fost descoperite încă 48 de morminte de înhumaţie creştine, cu orientarea vest-est. Cimitirului datat la mijlocul secolului al XVI-lea, din care în această campanie au fost descoperite 3 morminte în faţa pridvorului bisericii actuale şi în corpul nordic al casei domneşti, i-ar putea corespunde o biserică parohială din lemn, cu hramul Sfântul Gheorghe.
La sfârşitul secolului al XVI-lea s-a construit o nouă biserică, iar în jurul acesteia, actuala incintă de cărămidă, asupra căreia s-au realizat intervenţii ulterioare de întreţinere sau parţială demantelare, puse în evidenţă de cercetarea din 1994.
Etapa a doua a ansamblului, pusă pregnant în evidenţă de cercetarea arheologică din incintă, a fost reprezentată de refacerea bisericii, construirea casei domneşti în incintă, fiind modificate compartimentările chiliilor din anfiladele sudice şi estice. Această etapă a fost atribuită stolnicului Mihai Cantacuzino şi nepotului său Constantin Brâncoveanu.
La începutul secolului al XIX-lea (aproximativ 1812), la nivelul anfiladei estice s-a produs o importantă distrugere, peste fundaţiile din etapa I şi II fiind construite două canale de dejecţie. Cercetarea a determinat şi prezenţa unui important turn de poartă, cu paraclis la nivelul etajului, adosat la curtina nordică şi datând de la sfârşitul secolului al XVI-lea.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu