.
Almaşu Mare | Judeţ: Alba | Punct: Cheile Cibului - Picui, Peştera cu trei guri, La Bisericuţă, Almaş | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului timpuriu
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Mănăstire;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Almaşu Mare
Comuna:
Almaşu Mare
Punct:
Cheile Cibului - Picui, Peştera cu trei guri, La Bisericuţă, Almaş
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciugudean Horia Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Gligor Adrian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Raport:

În luna noiembrie a anului 2000, am efectuat cercetări de suprafaţă pe raza comunei Almaşu Mare, prilejuite de reamenajarea drumului Almaşu Mare - Cib - Cheile Cibului, ocazie cu care am verificat şi identificat mai multe situri arheologice.
Astfel, în punctul "Picui" din Cheile Cibului, a fost localizată o necropolă tumulară, formată din patru movile aplatizate, dispuse pe culmea destul de lată dintre val...ea Cibului şi cea a Glodului. Pe versantul sudic al masivului "Vânătarea" se află "Peştera cu trei guri", foarte bine poziţionată, apărată natural, uscată, propice locuirii. Aici, am adunat de la suprafaţă fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni şi epocii medievale.
În punctul "La Bisericuţă" din Cheile Cibului, configuraţia terenului ne sugerează urmele unei posibile construcţii ecleziastice (?), probabil acel complex mănăstiresc menţionat de tradiţia sau de literatura de specialitate (V. Drăguţ).
Tot în Cheile Cibului, pe valea ce coboară spre Băcâia, a fost identificată o amenajare pietruită a unui drum, care în tradiţia locului este considerat că ar fi de epocă romană, însă este cel mai probabil din perioada modernă, cel mult tereziană.
În cimitirul din jurul bisericii Sf. Nicolae din Cib, pe un platou mic de deasupra bisericii de zid, se pot observa urmele mai vechiului lăcaş de lemn, amintit de conscripţii înainte de atestarea bisericii de zid din 1786.
În hotarul satului Almaş - Suseni, în punctul numit "La cruce", deasupra cimitirului bisericii "Schimbarea la faţă", am localizat o altă necropolă tumulară, formată din 5 movile. Aici am redirecţionat drumul de hotar ce risca să distrugă unul dintre tumuli şi am început o săpătură de salvare care n-a putut fi finalizată, datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, ea urmând să fie continuată în acest an.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO