Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: Oraşul roman Apulum II. Bazinul Olimpic | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Hallstatt;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Perioade
Epoca romană;
Epoca migraţiilor;
Hallstatt;
La Tène
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   Alba Iulia
Punct
Oraşul roman Apulum II. Bazinul Olimpic
Sector   
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Blăjan Mihai responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.32
Raport Lucrările de excavare a gropilor de fundaţie ale vilelor lui Dumitru Tiucă şi Tiberiu Polgar, executate ilegal pe bordura estică a terasei a doua a Mureşului, în locul numit "Lumea Nouă", la E de Bazinul olimpic, au afectat mai multe complexe arheologice (locuinţe, gropi menajere, gropi de cereale, morminte). Între 6 - 22 noiembrie 2000 s-au executat câteva casete de diferite dimensiuni pentru salvarea complexelor conturate în profilul construcţiilor subterane.
Pe latura nordică a substrucţiei vilei lui Tiberiu Polgar s-a identificat groapa albiată a unui mormânt roman de incineraţie, oase umane calcinate rare, pigmenţi de pământ ars şi fragmente ceramice, iar pe latura estică s-a dezvelit o groapă de provizii şi două treimi din podeaua unei locuinţe semiîngropate din secolul al VII-lea. Inventarul celor două complexe cuprinde ceramică fragmentară lucrată cu mâna şi la roată rapidă, trei fusaiole din lut ars, cuie din fier, bucăţi de chirpici cu impresiuni de nuiele, cioburi din recipiente de sticlă, o aşchie din calcedonie şi oase de animale domestice. În cursul excavării gropii de fundare a vilei lui Dumitru Tiucă s-au distrus patru gropi de cereale din epoca romană şi perioada prefeudală şi au fost parţial afectate alte cinci complexe arheologice.
Casetele executate pe latura de S a gropii de fundaţie a dezvelit o groapă de cereale din epoca romană şi două gropi din perioada prefeudală (sec. V). În parcela A (4,1 x 3,3 m) săpată pe colţul clădirii s-au conturat o locuinţă şi o groapă-cenuşar din Hallstatt C, o groapă menajeră din epoca Latene, o locuinţă romană şi două gropi prefeudale (sec. V). Pe latura de E s-a surprins marginea bazei evazate a unei gropi de cereale prefeudale şi s-a executat caseta B (2,9 x 2,35 m) pentru dezvelirea unei locuinţe semiîngropate. Pe podeaua construcţiei s-au ivit numeroase fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, o sferă din bronz şi resturi de oase de animale din Latene-ul mijlociu (sec. III a. Chr.). În colţul de NV al locuinţei dacice a fost secţionată o groapă de provizii, iar colţul de SE al locuinţei dacice a fost secţionat în perioada prefeudală de o groapă de cereale, cu fundul cuptorit, adâncită până la 0,9 m. Sub bordura vestică a gropii era înghesuit scheletul unei adolescente, datat cu o mărgea din sticlă albastră în perioada prefeudală.
Cu ocazia excavării parcării auto din vecinătatea celor două construcţii s-a secţionat în colţul estic o groapă de cereale din perioada prefeudală (sec. V). Cu acest prilej s-a taluzat şi bordura nordică a bulevardului Revoluţiei şi s-au conturat o groapă menajeră neolitică, trei gropi şi o locuinţă romană, lată de 7,2 m. Construcţia era prevăzută cu două ziduri din bolovani de piatră înecaţi în mortar de var şi nisip. Inventarul arheologic al complexelor dezvelite în timpul cercetărilor cuprinde ceramică fragmentară, tegulae anepigrafe, unelte din os prelucrat, două aplice din bronz şi numeroase oase de animale domestice şi sălbatice (cervidee), care asigură încadrarea cronologică a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti.
În concluzie, sondajele de salvare executate la N de Stadionul "Cetate" au furnizat informaţii inedite cu privire la evoluţia habitatului uman la marginea nordică a municipiului Alba Iulia în epocile Hallstatt, Latene, romană şi prefeudală. Descoperirile arheologice, prin importanţa lor, impun continuarea cercetărilor sistematice pentru investigarea aşezării prefeudale (sec. IV - X), localizată în vecinătatea necropolei medievale timpurii dezvelită parţial, cu două decenii în urmă, în Calea Moţilor - "Staţia de Salvare".
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu