.
Alba Iulia | Punct: Castrul roman Apulum (Porta Principalis dextra) | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
Castrul roman Apulum (Porta Principalis dextra)
Sector:
Porta Principalis dextra
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Cea de-a şaptea campanie de cercetări arheologice întreprinse în castrul Legiunii XIII Gemina, mai 2000, în sectorul ocupat de Porta principalis dextra, plasată pe zidul sudic de incintă al fortificaţiei antice (devenită primă cetate medievală a oraşului Alba Iulia în intervalul sec. XII - XVII), a avut ca obiectiv, pe de o parte pregătirea sitului în vederea demarării lucrărilor de consolidare şi conservare a ...acestei descoperiri arheologice de excepţie, iar pe de altă parte lucrări de verificare stratigrafică. În aceste condiţii, după prealabila curăţire a interiorului porţii, a fost extinsă suprafaţa ocupată de vestigiile antice. Pentru o mai bună consolidare a peretelui de N s-a procedat la terasarea profilelor. Investigaţia arheologică a pătruns în nivelul feudal, respectiv cel al monetăriei principilor Transilvaniei, din care au fost scoase la lumină (vezi campaniile arheologice precedente, n. n.) fragmente ceramice grafitate şi glazurate, fragmente de cahle cu decor vegetal şi, nu în ultimul rând, vase întregibile, bitronconice, cu pereţii groşi, utilizate în activitatea marelui atelier monetar princiar. În poziţie secundară, în cadrul inventarului arheologic, au apărut materiale tegulare romane (fără ştampilă), elemente de paviment şi doua fragmente provenind de la inscripţii funerare romane; materiale ce se adaugă altor epigrafe antice (şi monumente sculpturale sepulcrale) cu care, în Evul Mediu timpuriu, s-a închis fosta poartă antică. Prelungirea spre E a suprafeţei (dincolo de latura de E a celui de-al doilea turn de flancare a porţii) a avut darul de a pune în evidenţă un fragment dintr-un zid de cărămidă legat, probabil, de faza de activitate a monetăriei din sec. XVIII - XIX. Acesta ar putea fi utilizat, ca şi zidul din piatră de râu, surprins în continuarea laturii vestice a turnului de flancare, pentru consolidarea şi punerea în valoare a porţii castrului. Menţionăm faptul că nu am putut executa cel puţin un sondaj de verificare stratigrafică dincolo de latura de S a porţii şi a turnurilor de flancare, deoarece terenul în cauză aparţine unităţii militare amplasate în acest spaţiu al actualei cetăţi. Cercetările viitoare se vor orienta spre degajarea în totalitate a sectorului arheologic vizat şi urmărirea elementelor defensive ale castrului roman situate în faţa porţii principalis dextra.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO