Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Augustin | Comuna: Ormeniş | Judeţ: Braşov | Punct: Tipia Ormenişului | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Hallstatt;
Latene
Perioade
Hallstatt;
La Tène
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Braşov
Localitate   Augustin
Comuna   Ormeniş
Punct
Tipia Ormenişului
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bălos Angelica
Costea Florea
Ţuţuianu Costin Daniel
Cod RAN    41569.01
Raport Tipia Ormenişului este un deal calcaros cu înălţimea de 755,9 m, situat între Valea Cetăţii (Tipiei, Racilor) şi Olt, în stânga şi la o depărtare de circa 500 m faţă de acesta. Cercetările sistematice au început în anul 1981 (Ioan Glodariu, Florea Costea) şi s-au desfăşurat fără întrerupere, la următoarele obiective: cetatea dacică cu zid de piatră, sanctuare intra- şi extra muros, ,,cazarmă", terasele antropogene din Hallstatt şi din Latene.
În campania 2000 (1 - 30 august) cercetările au vizat exclusiv incinta fortificată. Importanţa lor deosebită constă în delimitarea riguroasă a zonei sacre de zona militară, marcarea fiind făcută printr-un zid-parapet înalt în prezent de 1 - 1,2 m şi lat de 1,5 - 2 m. Din lungimea totală a cetăţii, 75 de metri reprezintă zona cu construcţii militare, restul de 25 metri revenind zonei sacre. S-a constatat încă o dată că în această parte (NNV) zidul cetăţii nu a fost aşezat pe o nivelare artificială, ci direct pe nivelul hallstattian.
Importanţa deosebită a edificiilor de pe Tipia Ormenişului impune restaurarea de urgenţă a sanctuarului mare circular de pe terasa sudică (pentru care există de mai mulţi ani un proiect în cele mai mici detalii), precum şi a celui cu aliniamente, din incintă, ale cărui baze de coloane au fost în mare parte identificate în grohotişurile de pe pantele de N şi de S ale dealului.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie Bibliografia pentru sanctuarul circular: Ioan Glodariu, Florea Costea, în: Ephemeris Napocensis, 1. Pentru campaniile anuale de cercetări a se vedea Cronica, punctul Racoş; în sinteză, Florea Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, 1, Braşov, 1995; 2, Braşov, 1996, sub vocea Racoş pentru fiecare epocă.
Atât la Racoş - Piatra Detunată, cât şi la Augustin - Tipia Ormenişului este vorba de cercetări în continuare. În campania 2001 se preconizează încheierea săpăturilor în punctul Tipia Ormenişului, concluziile lor fiind în măsură să permită întocmirea proiectelor de restaurare pentru celelalte monumente: cazarmă, sanctuarul cu aliniamente, turnuri etc.
Materialele rezultate din ambele puncte se află în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie din Braşov.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu