.
Ciocadia | Judeţ: Gorj | Punct: Codrişoare | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Gorj
Localitate:
Ciocadia
Comuna:
Bengeşti-Ciocadia
Punct:
Codrişoare
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Marinoiu Vasile Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Cod RAN:
Raport:

În urma sesizărilor primite de la locuitorul Simion Ţop din satul Ciocadia, s-a realizat un sondaj în punctul Codrişoare. Mâna de lucru a fost asigurată cu muncitori de la Muzeul Judeţean Gorj.
Punctul Codrişoare se află situat la intrarea, dinspre S în satul Ciocadia - la 300 m E de malul stâng al pârâului Ciocadia şi la 3 km N de DN 67 (Târgu Jiu - Râmnicu Vâlcea).
Sondajul a constat în trasarea une...i casete cu dimensiuni de 3,5 x 2 m, în colţul de SV al unui platou cu o suprafaţă de cca. 6 ha.
La -0,3 m faţă de nivelul actual de călcare a apărut fundaţia unui zid din piatră de râu legată cu mortar de var cu o grosime de 0,6 m, orientată E - V. La -0,4 m s-a descoperit o suprafaţă de formă circulară, cu arsură puternică, având diametrul de 0,85 m şi grosimea de 0,2 m. Lângă zid, în partea sudică, a apărut un pavaj din piatră de râu de diferite dimensiuni.
Materialele arheologice descoperite sunt de factură romană: fragmente de olane, ţiglă şi cărămidă (acestea din urmă având diferite dimensiuni: 0,3 x 2,25 x 0,05 m; 0,39 x 0,25 x 0,06 m; 0,42 x 0,29 x 0,06 m, etc.), ceramică şi sticlă fragmentară, mai multe fragmente de la un vas de bronz, o aplică traforată din bronz, o fibulă traforată din bronz, o altă fibulă din bronz de tipul profilat, un cuţit din fier, un inel din fier având gravat chipul zeului Mercur, mai multe fragmente de argint dintr-un cercel filigranat de tipul "nodul lui Hercule", un fragment dintr-o mărgea discoidală din os decorat cu cercuri incizate concentrice, piroane din fier, un calapod din piatră, partea superioară a unui ac de păr din bronz.
Sondajul de la Ciocadia este încă insuficient pentru a trage unele concluzii privitoare la destinaţia locuirii romane de aici (villa rustica sau fortificaţie) sau referitoare la întinderea acesteia. Această descoperire vine să aducă pe harta arheologică a judeţului Gorj un nou sit de epocă romană care se încadrează cronologic în secolele II - III p. Chr.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO