.
Murighiol | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate (Halmyris) | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Cetate
Județ:
Tulcea
Localitate:
Murighiol
Comuna:
Murighiol
Punct:
Cetate (Halmyris)
Toponim:
Halmyris
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dvorski Traian Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti
Madgearu Alexandru Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti
Topoleanu Florin George Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Zahariade Mihail responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Cod RAN:
Raport:

Sector I. 1. Sectorul A: "Poarta de Nord".
În casetele a 1-3 şi b 1-3 a fost descoperită o instalaţie termală, care pare să aibă dimensiuni mult mai mari. Au fost identificate două bazine (1,30 x 1,35 m), instalaţia de încălzire plasată sub bazinul nr.1, cu boltă de cărămizi şi o încăpere cu pavaj de cărămizi aşezate pe şiruri de pilae. Au fost precizate trei faze de folosire a edificiului, din care a doua... este datată post quem cu o monedă de la Iustin II şi Sofia. În faza a treia este posibil ca edificiul să-şi fi schimbat destinaţia în spaţiul locuibil, deoarece s-a descoperit o vatră pe ultimul nivel de vieţuire. Vatra este probabil contemporană cu zidul de piatră legată de pământ, care a fost adosat pe latura de sud a turnului T1 (fiind datat în nivelul 12 sau 13).

2. Sectorul B: "Poarta de Vest". A fost continuată demontarea mortarilor rămaşi între casete, dezvelindu-se astfel integral zwinger-ul din spatele intrării. S-a constatat că acesta este oval şi că nu prezintă urme de refacere. A fost conturată şi calea de acces către interiorul cetăţii.

3. Sectorul Aşezarea civilă. Două sondaje făcute pentru necesităţile taberei militare, în imediata apropiere a incintei, au adus câteva date referitoare la aşezarea civilă. O casetă de 2,50 x 2,40 m, săpată la 43 m NNV de poarta de vest a relevat existenţa unei străzi care a funcţionat în secolul IV (pe pavajul de piatră şi cărămizi s-a descoperit ceramică de tip Sântana de Mureş-Cerneahov). Pământul de umplutură de sub stradă (între 2,90-3,20 m) conţinea numeroase fragmente de lemn şi oase de animale (purtate împreună cu pământul). Tot în pământul de umplutură s-a descoperit un pieptene bilateral. În al doilea sondaj au fost observate cinci niveluri de locuire, datate între secolele IV-VI.

Sector II
Au fost practicate şi parţial cercetate 12 noi casete, situate în vestul edificiului din centrul cetăţii, probabil "principia".
Casetele notate cu P16-19, R16-19, S16-19, au laturile de 4 m, cu martori de 1 m între ele, dispuse în trei şiruri de câte patru pe direcţia N-S.
Sub vegetalul gros de 10-15 cm, în toate casetele a apărut un nivel relativ uniform de dărâmătură alcătuit din bolovani de piatră de mărime diferită, unii cu o faţă prelucrată, fragmente de ţiglă şi cărămizi şi mortar alb. După demantelarea dărâmăturii s-a conturat parţial un edificiu având latura de E lungă de 16,5 m, latura de N de 11 m, fără a i se găsi încă colţul, iar din latura de Sud păstrându-se doar un segment de aproximativ 2,5 m.
Zidul este lat de 1,00-1,05 m, construit foarte îngrijit din blochete prelucrate din piatră, mari şi mijlocii, legate cu pământ. De la cota -0,50 m de la nivelul actual de călcare, elevaţia zidului păstrată pe 2-3 asize, este legată cu mortar alb.
La jumătatea laturii de E a edificiului în caroul R18 a apărut o uşă, cu pragul la -0,80 m, blocată.
În stadiul actual al cercetărilor se disting trei momente constructive, datate în sec. VI:
A. Construirea edificiului într-un moment anterior nivelului X;
B. Blocarea uşii de E pe nivelul XI;
C. Refacerea printr-o elevaţie cu mortar alb pe nivelul XII.
Lipsa unei compartimentări interioare a edificiului nou descoperit, situarea în centrul cetăţii şi dimensiunile, ridică problema destinaţiei sale, legată probabil de o activitate oficială.
Menţionăm că, de o parte şi de alta a intrării de est, sunt adosate două încăperi în formă de L, construite într-un moment posterior fazei cu pământ, dar reparată cu acelaşi mortar alb. În sfârşit, un sondaj practicat în strada care desparte cele două edificii din centrul spaţiului intramuran, a relevat trei faze de folosire, dintre care două cu borduri.
Din materialul arheologic recoltat remarcăm marea cantitate de fragmente ceramice. Ca forme predomină amforele şi vesele de bucătărie. Au mai fost găsite câteva monede şi obiecte din fier şi din bronz.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO