Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
Cetate
Sector   Sectorul de sud-vest al castrului
Toponim   Capidava
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Costin Miron
Covacef Zaharia
Dobrinescu Cătălin
Florescu Radu
Georgescu Nicolae
Matei Cristian
Opriş Ioan Carol
Cod RAN    63063.01
Raport În campania din anul 2000 au fost reluate săpăturile în sectorul VII - colţul de SV al cetăţii Capidava. În această zonă cercetările anterioare s-au oprit la nivelul de locuire feudal timpurie, sec. X - XII, constituit dintr-un complex de bordeie dispuse în terase joase.
Reînceperea săpăturilor în sectorul VII urmăreşte stabilirea modului în care castrul se termina spre Dunăre, dat fiind faptul că aici relieful coboară spre fluviu, iar unele construcţii târzii sunt întrerupte brusc aproape de buza pantei.
În prima fază au fost stabilite cinci puncte de lucru în care s-a procedat la curăţarea bordeielor 10, 1, 2, 3 şi 18 pentru localizarea lor în plan, în vederea demontării. După debutul demontării lucrările au avansat anevoios din cauza nivelelor diferite la care au fost amplasate bordeiele 1, 10, şi 18, şi din pricină că în podeau acestora am găsit resturi din bordeie mai vechi.
Inventarul arheologic dat la iveală indică nivele de locuire diferite; tipologia ceramicii arată că zona săpată a fost locuită în sec. XI - XII (mic vas borcan), un fragment de brăţară de sticlă tricoloră în torsadă, fragmente cu decor meandric şi striuri de diferite mărimi, pastă grosieră cenuşie şi gălbuie). Ceramica uzuală bizantină găsită în podeaua bordeielor indică sec. VI - VII (stratul în care au fost săpate fundaţiile locuinţelor). Printre fragmentele ceramice bizantine se numără şi o parte dintr-un opaiţ de tip egiptean.
Lucrul a devenit greoi după demontarea zidurilor bordeielor 1 şi 10 şi săparea martorilor dintre bordeiele 1 şi 10 şi 1 şi 2. În dreapta bordeiului cu numărul 10 sub un strat de moloz a apărut o grămadă de pietre, probabil o dărâmătură care complică situaţia pentru că este situată cu 70 cm. mai sus decât podeaua bordeiului cu numărul 10. Tot aici, lipit de zidul bizantin de sec. VI, a ieşit la iveală un zid lung de 1,5 m. din piatră de calcar legată cu pământ pe un traseu curb care înconjoară dărâmătura pomenită mai sus. Zidul este de altă factură decât cea a bordeielor.
Atât în campania 1999 cât şi în 2000 s-au efectuat conservări şi consolidări ale ruinelor. În campania 1999 s-au conservat prin rostuiri curtinele A şi B, iar în 2000 curtinele C şi D. În perspectivă urmează să se continue cu plombarea şi rostuirea curtinelor, să se plombeze şi consolideze şapa de beton care acoperă zidul de incintă şi să se abordeze consolidarea instalaţiei portuare de pe malul Dunării. Va intra, de asemenea, în proiectare restaurarea termelor. Proiectarea şi execuţia lucrărilor de conservare se face, sub conducerea arh. Dana Sarvaş.
Planşa 11
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu