.
Drajna de Sus | Judeţ: Prahova | Punct: Castru | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Prahova
Localitate:
Drajna de Sus
Comuna:
Drajna
Punct:
Castru
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Avram Romeo Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Dvorski Traian Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti
Teodorescu Victor Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Zahariade Mihail Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

În anul 1994, au continuat săpăturile arheologice la castrul roman de la Drajna de Sus, urmărindu-se stabilirea dimensiunilor castrului prin sondarea celor patru laturi ale sale. Au fost trasate 9 casete (C1-C9) şi o secţiune (S6) pe latura de nord, o secţiune (S7) pe latura de vest, o secţiune (S8) şi o casetă (C10) la colţul de sud-est. Au fost precizate două faze de construcţie a castrului: faza I - castrul ...din pământ şi faza II - castrul din piatră cu zid dublu de incintă. În faza I, agger-ul era format din mai multe straturi suprapuse. A fost identificată via sagularis a primei faze. În faza II, în agger, pe pantele acestuia, au fost introduse două ziduri paralele, late de 1,10 m (Z1 - exterior) şi 1,00-1,10 m (Z2 - interior), păstrate pe o înălţime de 0,75-0,90 m şi aflate la cca. 2,50 m distanţă, unul de celălalt. Zidurile, construite în tehnica opus incertum, sunt legate cu pământ. Pe latura de nord a fost precizată o poartă (porta decumana), cu o deschidere de 2,20 m. În zona porţii, Z1 şi Z2, sunt unite de două ziduri paralele ce delimitează deschiderea porţii; acestea demonstrează raportul de contemporaneitate al celor două incinte. În spaţiul de circulaţie a fost observat începutul unei via (via decumana). În aceeaşi zonă, la est de poartă, a fost adosat la Z2 un zid perpendicular care coteşte în unghi drept, către vest, putând juca rol de turn. Tot aici, peste via sagularis a fazei I, au fost amenajate două cuptoare. Cele două ziduri de incintă au fost precizate şi la colţul de sud-est al castrului. Pe latura de vest a fost descoperit un singur zid de incintă, foarte deranjat, la care se adaugă via sagularis şi dărâmăturile unui edificiu interior. Este posibil ca panta accidentată a terenului în această zonă să fi făcut inutilă construcţia unui zid dublu şi a unui sistem şanţ-val. Acest sistem nu apare nici pe latura de nord. În schimb, la colţul de sud-est au fost identificate berma, două şanţuri şi un val de pământ. Materialul arheologic descoperit constă în: ceramică romană fragmentară, locală şi de import (ultimul sfert al sec. I p.Chr. - prima treime a sec. II p.Chr.), ceramică dacică, cca. 30 de fragmente de material tegular ştampilat, o monedă de bronz, două bile de praştie şi câteva fragmente de piroane.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO