Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Deuşu | Comuna: Chinteni | Judeţ: Cluj | Punct: Apreşu de Jos - Ferma lui Americanu | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Epoca bronzului
Perioade
Epoca bronzului
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Cluj
Localitate   Deuşu
Comuna   Chinteni
Punct
Apreşu de Jos - Ferma lui Americanu
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Wittenberger Mihai
Cod RAN    57001.01
Raport Obiectivul arheologic Apreşu de Jos este situat în jud. Cluj, com. Chinteni, sat Deuş, punctul "Ferma lui Americanu ". Până în 2000 nu au fost întreprinse săpături arheologice, dar materiale culese din acest obiectiv au ajuns în custodia MNIT prin donaţia Vasile Suciu.
Situat la confluenţa a două pâraie, cu sursă de apă permanentă şi mărginit pe latura de N de păduri de foioase, iar pe latura de S de terenuri agricole colinare, Apreşu de Jos este un spaţiu ideal pentru o aşezare aparţinând culturii Noua. Aşezarea de la Apreşul de Jos capătă o importanţă deosebită deoarece în imediata vecinătate se găsesc alte câteva aşezări Noua (Lunga, Baciu, Fundu Mitrului, Băbuţ şi o necropolă în punctul Ciutaia).
În cursul campaniei 2000 au fost trasate două secţiuni de câte 10 m lungime, la o distanţă de 20 de metri. Fără să intrăm în detalii, trebuie să remarcăm faptul că stratigrafia din S. 1 şi S. 2 este identică. În ambele secţiuni a fost scoasă în evidenţă un singur nivel de locuire. Acesta oscilează ca grosime de la 0,15 m la 0,8 m.
În secţiunea nr. 1 au fost identificate două complexe. Ambele par anexe ale unei locuinţe. Este vorba despre o mică groapă, cu material ceramic spart în antichitate şi de o platformă din pietre de râu, uşor adâncită în pământ. Pe această platformă au fost descoperite fragmente de vatră de foc, ceramică, râşniţe fragmentare şi o mare cantitate de cenuşă.
În secţiunea nr. 2 a fost identificată o locuinţă uşor adâncită în pământ, orientată cu latura lungă SE - NV. Locuinţa a fost săpată pe aproximativ 50% din suprafaţă, urmând ca în cursul campaniei 2001 să fie continuată excavarea ei.
Materialul arheologic din locuinţa denumită L. 1, cât şi din complexele din S. 1, se compune din mobilier ceramic tipic Noua, dar şi din ceramică de factură Wietenberg. Materialul osteologic este cel uzual în aşezările Noua (spatule, omoplaţi crestaţi), iar cel din metal este reprezentat de un vârf de suliţă, încadrabil în seria Uriu - Domăneşti.
Consider că situl de la Apreşul de Jos face parte din seria celor mai timpurii descoperiri Noua din Transilvania, unde materialele de tradiţie Wietenberg se regăsesc împreună cu elemente Noua timpurii.
Finanţarea lucrărilor a fost făcută de MNIT.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu