.
Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Bisericuţa | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Județ:
Tulcea
Localitate:
Garvăn
Comuna:
Jijila
Punct:
Bisericuţa
Toponim:
Dinogetia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Olariu Cristian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cod RAN:
Raport:

Succesiv şi cu volume de muncă diferite în funcţie de forţa de lucru şi de timpul disponibil, am efectuat cercetări arheologice de echipă în două aşezări fortificate, una - Tropaeum Traiani - abandonată definitiv în antichitatea târzie şi redescoperită la sfârşitul secolului al XIX-lea, iar cealaltă - Dinogetia - reamenajată ca fortificaţie locuită în secolele X - XII şi identificată la finele deceniului IV din... secolul XX. Datele noi obţinute în anul 2000 şi, probabil, şi cele din viitorul apropiat, permit deja şi vor aduce cu siguranţă informaţii importante şi de interes pentru adâncirea unui studiu comparat al unor asemenea aşezări.
a. S-au făcut observaţii şi cercetări la sistemul de fortificare şi la valuri şi şanţuri.
Valul de la V de incintă, din pământ, observat mai clar în S. 3 la exterior şi secţionat de la E spre V până în apropierea crestei, a devenit, potrivit sondajului şi secţiunilor reînregistrate grafic în această campanie scurtă, după curăţarea sistematică şi reluarea unor profile, adăpostul spre interior al unor locuinţe semiîngropate (bordeie), probabil datorate, ca şi la Tropaeum Traiani, unor locuitori cu un rol dublu ca un fel de limitanei, care vor fi fost, de prin partea a doua a sec. IV p. Chr., cam aceiaşi pe lângă cele două centre fortificate, adică federaţii goţi admişi în Imperiu de la Teodosiu I.
La aceste constatări se vor adăuga şi altele care vor putea lega, la Dinogetia, primul mileniu de începutul celui de al II-lea al erei noastre şi, totodată, cercetările mai vechi de cele mai noi şi chiar din acest an.
b. În noiembrie a avut loc reluarea, la faţa locului, a discuţiei anterioare din vară cu arh. Gabriela Sarvaş de la ICEM Tulcea, printr-o deplasare pe cont propriu. S-au pus la punct coordonatele de bază privind primii paşii ai unei conservări şi restaurări parţiale, începând cu drumul de acces şi amenajările primare şi continuând în perspectivă cu turnul nr.1 şi termele.

English Abstract:

During a short archaeological campaign, in August 2000, we made some observations and researches at the system of fortifications, the vallum and the fortification trenches. We also continued a discussion with architect Gabriela Sarvaş (ICEM TULCEA) about the preservation and restoration of the architectural structures at the Roman city of Dinogetia, including the access way to the city, some buildings inside the city, tower no. 1 and the thermae.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO