Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Dudeştii Vechi | Judeţ: Timiş | Punct: În spatele gării - Movila lui Dragomir | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Epoca bronzului;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca migraţiilor;
Epoca bronzului;
La Tène
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Timiş
Localitate   Dudeştii Vechi
Comuna   Dudeştii Vechi
Punct
În spatele gării - Movila lui Dragomir
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bejan Adrian responsabil Universitatea de Vest, Timişoara, Centrul de Studii de Istorie şi Arheologie
Tănase Daniela Muzeul Banatului, Timişoara
Cod RAN    156721.01
Raport În nord-vestul Câmpiei Banatului, pe teritoriul comunei Dudeştii Vechi, traversată de pârâul Aranca, au fost descoperite întâmplător o serie de artefacte databile în epoca migraţiilor şi în epoca medievală timpurie. Multe dintre acestea provin de pe teritoriul aflat în spatele gării Dudeştii Vechi, mai precis în partea de SV a localităţii, zonă numită de localnici "Movila lui Dragomir".
În luna august a anului 2000, am efectuat sondaje arheologice pentru a repera urme de locuire care să ne permită iniţierea unor cercetări sistematice. S-au trasat trei secţiuni orientate NV - SE şi am constatat următoarea situaţie: în secţiunea S.1 (10 x 1,5 m), imediat sub stratul vegetal se află un strat de cultură databil în secolele III - IV pe baza fragmentelor ceramice de culoare cenuşie lucrate la roată şi a unei fusaiole bitronconice din lut, de culoare galben-cenuşie, dar nu am găsit nici un complex arheologic din această perioadă. Solul steril apare la adâncimea de -0,7 m cu excepţia colţului sud - vestic al caroului C. 5, unde stratul de cultură de sec. III - IV suprapune o porţiune dintr-un bordei datat pe baza fragmentelor ceramice în epoca bronzului şi care ajunge până la o adâncime de 2,4 m. În secţiunea S. 2 (15 x 1 m), aflată la 2 m NV de S. 1, sub stratul vegetal apare un strat de cultură databil pe baza fragmentelor ceramice tot în secolele III - IV, solul steril apare la o adâncime de -0,7 m. În caroul C. 5, stratul de cultură de secol III - IV suprapune o groapă menajeră din epoca bronzului ce conţinea fragmente ceramice şi oase de animale şi ajunge la o adâncime de -1,1 m faţă de nivelul actual de călcare.
În secţiunea S. 3 (10 x 1 m), aflată la 10 m E de S. 1, în caroul C. 1, la o adâncime de -0,3 m, sub stratul vegetal, am surprins resturile unei locuinţe de suprafaţă cu vatră deschisă care suprapune un strat de cultură databil în secolele III - IV. Pentru a putea cerceta toată locuinţa, am extins suprafaţa cercetată prin trasarea a trei casete, astfel am constatat că locuinţa era ovală, având dimensiunea de 2,5 x 2 m, în partea de S fiind improvizată o vatră mică, aşezată pe fragmente ceramice provenind de la un vas borcan, de culoare brun-negricioasă, lucrat la roata înceată, decorat cu rotiţa; arsura vetrei are grosimea de 0,12 m; pe baza ceramicii, locuinţa poate fi datată în secolele IX - X. În caseta numărul 3, din partea de NE, la o adâncime de -0,5 m a apărut un craniu uman şi a fost necesară extinderea casetei. A fost dezvelit un mormânt, M. 1 / 2000, orientat V - E; la cap am descoperit un inel de tâmplă din argint, în formă de S şi pe falanga inelarului de la mâna dreaptă un inel din bronz cu capetele desfăcute. Mormântul poate fi datat pe baza inventarului în secolele XI - XII şi se pare că suprapune nivelul secolelor IX - X, cercetările viitoare urmând să clarifice situaţia stratigrafică.
În secţiunea S. 3, solul steril apare la o adâncime de -0,8 m, cu excepţia C. 5, unde am descoperit o porţiune dintr-un bordei care ajunge până la adâncimea de -2,2 m şi care pe baza fragmentelor ceramice poate fi datat în epoca Latene. Am constatat existenţa unui strat de arsură cu o grosime de 0,6 m, bucăţi de vatră; puternicele urme de arsură ne permit să presupunem că bordeiul a fost incendiat. Timpul şi resursele financiare nu ne-au permis deschiderea unei casete ca să cercetăm întreaga suprafaţă a bordeiului, aceasta va fi o prioritate a următoarei campanii.
Materialul arheologic recuperat a fost depozitat la Universitatea de Vest Timişoara, unde urmează să fie prelucrat.
În viitor ne propunem să clarificăm stratigrafia sitului, să cercetăm sistematic aşezarea şi necropola din Evul Mediu timpuriu şi să identificăm şi complexe arheologice din secolele III - IV şi din epoca migraţiilor, având în vedere că cercetările de teren au relevat existenţa unor artefacte din aceste perioade.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu