.
Lupu | Comuna: Cergău | Judeţ: Alba | Punct: Cimitirul nou | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Hallstatt;Latene
Perioade:
Hallstatt;
La Tène
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Lupu
Comuna:
Cergău
Punct:
Cimitirul nou
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bodó Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Gheorghiu Gabriela responsabil Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Glodariu Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Suciu Liliana Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Cimitirul nou se află pe în imediata apropiere a intrării în sat dinspre VNV, pe latura stângă (versantul sudic al Dealului Chicui) a unui semiamfiteatru natural ce mărgineşte din trei direcţii o luncă mlăştinoasă.
Cercetarea arheologică are ca obiectiv delimitarea întinderii aşezărilor antice (mai bine păstrate sunt cea hallstattiană şi cea din a doua epocă a fierului), în măsura în care cimitirul actual ...o permite, precum şi investigarea complexelor ce au aparţinut acestor aşezări. Importanţa sitului constă în existenţa aici a unei succesiuni de locuiri, o însemnătate deosebită având cele din epocă Latene. Pentru această perioadă există două nivele: unul timpuriu şi unul ce se datează în sec. I a. Chr. - I p. Chr., cel timpuriu neavând deocamdată material celtic.
Datorită unor motive obiective - terenul liber din cimitir este dat în arendă ţăranilor şi în funcţie de înţelegerea acestora putem negocia zona unde se pot trasa secţiunile - anul acesta a fost trasată o secţiune de 10 x 2 m (a cărui adâncime a ajuns până la -2,5 m) situată la 6 m ENE faţă de gardul cimitirului şi la 1,8 m faţă de colţul de NE al aşa-zisei capele; secţiunea este orientată NNV - SSE 2800. Pentru nivelul Latene nu avem nici un complex, ci doar material descoperit în poziţie secundară. Acesta constă din fragmente ceramice, dintre care merită amintite următoarele: un fragment de la un vas de tip situla, dar care conţine puţin grafit în pastă şi are dimensiuni reduse, un fragment de strecurătoare, precum şi un fragment de chiup cu buza în trepte. În schimb au fost surprinse urmele a două locuinţe hallstattiene cu material ceramic de factură Basarabi.
A fost deschisă şi o casetă de 3 x 3 m, în continuarea secţiunii din 1999 pentru a ne lămuri ce este de fapt aşa-zisul grătar surprins parţial în secţiunea amintită. În această caseta s-a găsit podina unei locuinţe hallstattiene, precum şi vatra de foc păstrată destul de bine. Ca atare nu mai avem nici o îndoială că presupusul grătar reprezintă de fapt o parte din pereţii surpaţi de la construcţia amintită.
Materialul arheologic descoperit constă în vase ceramice şi fragmente de la asemenea vase, printre care se remarcă unul cu buza lobată şi o căniţă, în fragmente de la vetre portative, o rotiţă de la un car votiv, precum şi foarte multe oase de animale. Tot materialul descoperit a intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO