Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Oradea | Judeţ: Bihor | Punct: Sere | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Epoca bronzului;
Hallstatt;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
Hallstatt;
La Tène
Categorie
Domestic;
Industrial;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Bihor
Localitate   Oradea
Comuna   Oradea
Punct
Sere
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bulzan Sorin Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Fazecaş Gruia Traian Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Ghemiş Călin Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Cod RAN    26573.03
Raport Cercetările arheologice în acest sit s-au desfăşurat în perioada lunilor iulie 2000, octombrie - noiembrie 2000. Construcţia unui dig de către S. C. Avicola s-a realizat prin decopertarea cu buldozerul, în adâncimi variabile a unei suprafeţe cuprinse între 70 - 40 m lăţime x 250 m lungime. Suprafaţa afectată se află la 200 m SE, pe aceiaşi terasă unde în 1999 s-au desfăşurat alte săpături de salvare (vezi Cronica 1999, p. 69 - 70). Constatându-se lipsa aproape totală a stratului - straturilor de cultură am încercat salvarea complexelor care se conturau în plan orizontal prin trasarea unor suprafeţe care au fost îndreptate şi curăţate de crusta tasată lăsată de utilaje.
Complexele de epoca bronzului. Au fost identificate două platforme din piatră de râu P 1 şi P 2 de mari dimensiuni, una mult distrusă, cealaltă - aproape intactă, nici una integral surprinsă, cu toate că au fost deschise succesiv noi suprafeţe. În amândouă, materialul ceramic a apărut sporadic împreună cu bucăţi de chirpic, ele aparţin bronzului timpuriu, grupului cultural Sanislău. Tot aceeaşi încadrare o au câteva gropi. Alte gropi conţin material Otomani, alături de mult material ceramic Wietenberg. Utilizarea tuturor gropilor de epoca bronzului era una menajeră. Acestea au fost identificate mai ales în partea de SE a suprafeţei afectate.
Complexe aparţinând primei epoci a fierului - Hallstatt (cultura Gáva). Cu preponderenţă tot în zona de SE a suprafeţei decopertate mecanic au fost surprinse o locuinţă de formă rotundă cu inventar ceramic şi osteologic bogat şi câteva gropi menajere.
Complexele Latene B2 - C2. Deosebit de interesante, atât ca număr, cât şi ca diversitate sunt complexele cu material ceramic de factură celtică, lucrat la roată şi cel de tradiţie Szentes - Vekerzug, Sanislău - Nir lucrată cu mâna, în care proporţia între ceramica lucrată cu mâna şi cea la roată este variabilă. Între cele 4 locuinţe identificate, toate de formă rectangulară, există diferenţe semnificative în privinţa acestui procentaj; aproximativ 50% în L. 1, foarte puţină ceramică în L. 3 - probabil un atelier, cum arată şi greutăţile de lut aliniate pe latura de E, de asemenea puţină ceramică în L. 10 pentru a putea fi stabilită o proporţie şi în sfârşit majoritatea covârşitoare a ceramicii lucrate cu mâna în L. 4. În acest din urmă complex, chiar şi ceramica lucrată la roată, imită uneori forme ale vaselor lucrate cu mâna, asemănătoare cu cele din aşezarea de la Ciumeşti şi cu cele de la Berea, de care aşezarea nou identificată se apropie şi prin raportul ceramicii la roată şi cu mâna. Nici o instalaţie de foc nu a fost găsită intactă. Gropile, majoritatea în formă de pâlnie cu gura în jos se concentrează, ca şi locuinţele, mai ales în partea din mijlocul suprafeţei afectate de lucrări. Două se remarcă prin inventar Gr. 10 - vase aruncate la mijlocul înălţimii gropii şi Gr. 12, pe fundul căruia a fost depus un câine. Fără a putea afirma cu siguranţă, credem că aceleiaşi epoci îi aparţine un şanţ cu profilul în formă de V, care ar fi putut mărgini aşezarea spre SE.
Complexele de epocă romană. O singură groapă, Gr. 25, dotată cu vatră, permite această datare pe baza unor fragmente de terra sigillatta lisă şi a unor fragmente ceramice lucrate cu mâna.
Complexele de secolele V - VI p. Chr. A fost identificat un singur complex de formă ovală, sprijinit pe stâlpi de lemn, un atelier de prelucrat piepteni din os cu şiruri de dinţi bilaterale, unde au fost surprinse aproape toate operaţiunile de confecţionare şi datat ca atare cu ajutorul unui cercel din bronz cu capăt poliedric.
Complexele medievale timpurii din secolele XI - XII p. Chr. Au fost identificate pe întreaga suprafaţă: 4 locuinţe din care două întretăiate, toate de formă rectangulară, cu gropi de pari pe laturi şi la colţuri (L. 6, 7, 8), într-un caz probabil cu tălpici (L. 2), toate dotate cu instalaţii de încălzit, două cu vetre - L 2 şi L 7 - iar una cu cuptor de tip "pietrar". Gropile rotunde sau ovale au în profil forma de pâlnie întoarsă cu gura în jos sau sunt simple cu fundul albiat. Câteva au pereţii arşi probabil în vederea depozitării proviziilor (igienizării). În două gropi au fost depuse câte un schelet de câine, după un obicei cunoscut în câmpia ungară legat de prestarea jurămintelor. Inventarul complexelor este preponderent ceramic, cu decor constând în linii în val şi orizontale, fascicule de linii în val, cu rotiţa, cu unghia, etc. cele câteva piese de fier aparţin unor cosoare. Descoperirea unei baterii de cinci cuptoare simple, fiecare cu gropile de deservire, cu unul construit peste un altul demantelat a fost mult îngreunată datorită distrugerii cu mijloace mecanice până la crustă a trei dintre ele şi a intrării în mantaua digului a altuia. Nu ştim prin urmare dacă acestea au fost săpate în peretele unei încăperi care le adăpostea pe toate sau au fost clădite în spaţiu deschis.
În februarie 2001 zona intrată în regim de cercetare arheologică de salvare a fost inundată cu dejecţii animaliere provenind de la Avicola S.A., ceea ce face imposibilă continuarea cercetărilor în zona îndiguită. La campanie a participat şi studentul A. Lakatos de la Universitatea Babeş-Bolyai.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu