Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Zona Orlea - terenullui Aurel Marc | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Roşia Montană
Comuna   Roşia Montană
Punct
Zona Orlea - terenullui Aurel Marc
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Crăciun Cristina
Cod RAN    6770.06
Raport Perimetrul, desemnat sub sigla A 16 (Proiect Roşia Montană 2000) se află pe proprietatea lui Marc Aurel, situată la SV de Tăul Secuilor şi la N de apa Roşiei, într-o zonă de pantă .
Alegerea locului săpăturii de salvare se datorează descoperirii fortuite, în deceniul precedent a unui capac de sarcofag de copil.
Cele două secţiuni în cruce S. I (20 x 2 m) şi S. II (12 x 1 m) orientate în direcţia punctelor cardinale principale, au surprins două nivele arheologice: primul nivel, corespunzător nivelului locuirii de epocă medievală târzie (sec. XVIII) şi nivelul N 2, anterior construcţiei amintite.
Locuinţa de sec. XVIII, datată prin materialul ceramic descoperit, cu dimensiunile interioare de 7,8 x 5,2 m, are zid de fundaţie lat de -0,6 m, din piatră legată cu pământ, aşezat direct pe lutul galben. Nu s-au descoperit urme ale elevaţiei clădirii.
Deşi prezenţa fragmentelor ceramice romane este indubitabilă, prezenţa acestora în ambele nivele de locuire surprinse pare a aparţine unei zone periferice de habitat .
În exteriorul clădirii, a fost descoperit aşezat direct pe lutul galben, în poziţie secundară, un alt capac de sarcofag de copil, cu dimensiunile 0,91 x 0,6 x 0,1 m, conservat integral.
Prezenţa a două spolia de epocă romană pe o arie restrânsă lasă deschisă ipoteza existenţei în vecinătate a unei necropole de înhumaţie de epocă romană, distrusă încă din perioada medievală şi epoca modernă.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu