.
Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Zona Orlea - terenullui Aurel Marc | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Roşia Montană
Comuna:
Roşia Montană
Punct:
Zona Orlea - terenullui Aurel Marc
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crăciun Cristina responsabil Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional, Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Perimetrul, desemnat sub sigla A 16 (Proiect Roşia Montană 2000) se află pe proprietatea lui Marc Aurel, situată la SV de Tăul Secuilor şi la N de apa Roşiei, într-o zonă de pantă .
Alegerea locului săpăturii de salvare se datorează descoperirii fortuite, în deceniul precedent a unui capac de sarcofag de copil.
Cele două secţiuni în cruce S. I (20 x 2 m) şi S. II (12 x 1 m) orientate în direcţia punct...elor cardinale principale, au surprins două nivele arheologice: primul nivel, corespunzător nivelului locuirii de epocă medievală târzie (sec. XVIII) şi nivelul N 2, anterior construcţiei amintite.
Locuinţa de sec. XVIII, datată prin materialul ceramic descoperit, cu dimensiunile interioare de 7,8 x 5,2 m, are zid de fundaţie lat de -0,6 m, din piatră legată cu pământ, aşezat direct pe lutul galben. Nu s-au descoperit urme ale elevaţiei clădirii.
Deşi prezenţa fragmentelor ceramice romane este indubitabilă, prezenţa acestora în ambele nivele de locuire surprinse pare a aparţine unei zone periferice de habitat .
În exteriorul clădirii, a fost descoperit aşezat direct pe lutul galben, în poziţie secundară, un alt capac de sarcofag de copil, cu dimensiunile 0,91 x 0,6 x 0,1 m, conservat integral.
Prezenţa a două spolia de epocă romană pe o arie restrânsă lasă deschisă ipoteza existenţei în vecinătate a unei necropole de înhumaţie de epocă romană, distrusă încă din perioada medievală şi epoca modernă.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO