.
Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Zona Orlea - Tăul Secuilor | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Roşia Montană
Comuna:
Roşia Montană
Punct:
Zona Orlea - Tăul Secuilor
Toponim:
Alburnus Maior
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crăciun Cristina Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional, Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Situl arheologic este situat pe o terasa naturală de la N de apa Roşiei şi la mică distanţă de lacul artificial - Tăul Secuilor. În această zonă a fost descoperit în anul 1976, pe terenul lui I. Tomuş, unul dintre cele mai mari monumente funerare din Roşia Montană (IDR III/3, 412).
Săpătura de salvare din campania 2000 a evidenţiat existenţa în această zonă a unei necropole tumulare de incineraţie din epoc...a romană, suprapusă de un habitat medieval timpuriu (sec. XI - XIII).
Profilele celor patru secţiuni, orientate N - S şi E - V (S. I - 20 x 2 m; S. II - 20 x 1 m ; S. III -10 x 1 m; S. IV - 10 x 1m) arată că dispunerea tumulilor a urmărit panta naturală a terenului.
Au fost cercetate integral trei morminte şi au fost sesizate în profil urmele altor patru morminte. Cele trei morminte săpate integral indică o orientare E - V (M. 1 şi M. 2) sau NV - SE (M. 3). Au fost sesizate mantalele de piatră ale tumulilor.
Incinerarea s-a făcut direct în groapă simplă, de formă rectangulară. Lăţimea gropii de incineraţie este de -0,6 m, iar adâncimea este de -0,32 / -0,35 m. S-a putut sesiza existenţa mormintelor suprapuse.
Ritul funerar indică puternice analogii cu necropola de la Boteş - Corabia .
Inventarul mobil este bogat, mai ales în ceea ce priveşte categoria ceramică (opaiţe de tip monolychnis, urcioare, căniţe, castroane, oale-borcan, vase de ofrandă). Din categoria inventarului mobil din fier menţionăm un fragment de cheie. În M. 1 au fost descoperite conglomerate rezultate din arderea unor produşi metalici (depunere rituală). Analogiile cu inventarele necropolelor de la Vulcoi - Corabia şi Ruda - Brad, dar şi cu cele cercetate în anul 2000 la Tăul Cornii şi punctul Hop (Roşia Montană) sunt categorice.
Fragmentelor ceramice de epocă romană li se adaugă cele din secolele XI - XIII (mai ales fragmente de oale-borcan şi urcioare).
Situl a fost parţial afectat de lucrările de amenajare ale Tăului Secuilor (sec.XVIII - XIX).

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO