Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Timişoara | Punct: Freidorf | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade
Epoca romană;
Epoca post-romană
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Timiş
Localitate   Timişoara
Comuna   Timişoara
Punct
Freidorf
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Mare Mircea
Tănase Daniela
Cod RAN    155252.03
Raport Situl arheologic este situat la marginea de S a cartierului Freidorf al municipiului Timişoara, pe un promontoriu aflat în stânga drumului de legătură între acest cartier şi Calea Şagului (ieşirea din oraş pe DN 59 - Moraviţa).
Situl arheologic cuprinde o aşezare daco-romană din secolele III - IV, suprapusă de o necropolă din secolul V p. Chr. Identificarea sitului a fost făcută în anul 1984, cu prilejul unor lucrări industriale când a fost efectuat şi un sondaj arheologic. Începând cu anul 1986 s-a trecut la cercetări sistematice, care continuă şi în prezent.
Importanţa cercetării acestui sit constă în încercarea de reconstituire a habitatului rural autohton în perioada secolelor III - IV. Rezultatele cercetărilor anterioare constau în dezvelirea a 8 locuinţe (5 de tip bordei, 3 de suprafaţă), 12 gropi de provizii şi 13 gropi menajere, un cuptor menajer aflat în aer liber şi un cuptor de olar.
În anul 2000, obiectivul a constat în delimitarea marginii de S a acestei aşezări. În acest scop au fost practicate două secţiuni. În S. 1 / 2000, având dimensiunile de 10 x 1,5 m şi orientarea NE - SV, s-a ajuns la solul viu la adâncimea de 0,8 m. Nu au fost găsite complexe arheologice, iar stratigrafic s-a constatat prezenţa nivelului din sec. III - IV la o adâncime cuprinsă între -0,25 m şi -0,7 m. Parţial, stratul de cultură a fost distrus de prezenţa unui cablu electric industrial găsit pe lungimea secţiunii. Inventarul arheologic constă în fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată, specifice secolelor III - IV. Secţiunea S. 2 / 2000, a fost practicată paralel cu S. 1 / 2000, la o distanţă de 30 m SE de aceasta. Avea aceleaşi dimensiuni (10 x 1,5 x 0,8 m) şi aceeaşi situaţie stratigrafică. În capătul de SV al secţiunii a apărut o parte dintr-un complex arheologic, fapt pentru care a fost practicată o casetă cu dimensiunile de 4 x 1,5 m. A fost dezvelită o locuinţă bordei, de formă ovală, cu dimensiunile de 2 x 1,8 m, având baza la -1,55 m faţă de nivelul actual de călcare. La capătul de NE al axei lungi se afla intrarea cu o treaptă joasă de lut, cu lăţimea de 0,6 m. În capătul opus al axei lungi, pe direcţia SV, se afla o vatră "cotlonită", săpată în peretele de lut viu, cu cenuşă în jur şi dispunând de o placă de lut, puternic arsă, cu dimensiunile de 0,4 x 0,4 m şi grosimea de 4 - 7 cm. În pământul de umplutură al bordeiului a apărut material arheologic reprezentat de fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată, chirpic şi oase de animale. Pe baza stratigrafiei şi a inventarului, locuinţa-bordei aparţine aşezării daco-romane din secolele III - IV.
Materialul arheologic recuperat a fost depozitat pentru studiu în depozitul de tranzit al Muzeului Banatului.
Obiectivele pentru viitor constau în delimitarea cât mai exactă a suprafeţei pe care o avea aşezarea şi la eventuala descoperire de noi complexe arheologice în porţiunile încă necercetate.
Rezultatele cercetărilor întreprinse în situl arheologic de la Timişoara - Freidorf pentru perioada anilor 1994 - 1998 urmează să apară în volumul VI al publicaţiei "Analele Banatului", S.N., aflat sub tipar.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu