Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Oradea | Judeţ: Bihor | Punct: Cetate | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Bihor
Localitate   Oradea
Comuna   Oradea
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Marta Doru Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Mîzgan Vasile SC TransArheo SRL, Cluj-Napoca
Rusu Adrian Andrei Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN    26573.02
Raport Cetatea Oradei este cel mai mare şi mai bine conservat obiectiv monumental fortificat, conservat în vestul României. Amplasamentul este în plin centrul oraşului. Cercetările sistematice au început din anul 1883, cu intermitenţe până în timpul primului război mondial. Au fost reluate din anul 1991, la solicitarea Direcţiei Monumentelor Istorice. Au continuat anual până în 1998. Acestea au fost reluate în anul 2000, în vederea restaurării. Este un complex de construcţii, realizate în sec. XVI - XVIII, peste altele, dezafectate şi îngropate în pământ, datând din sec. XI - XVI. Toată zestrea istorico-arhitectonică şi arheologică aparţine celui mai important centru cultural medieval din vestul României (patrimoniu romanic, gotic şi renascentist).
Obiectivele generale sunt grupate în două categorii: o cercetare sistematică, de natură să ducă la o cunoaştere generală; o cercetare subordonată restaurării corpurilor de clădiri (fortificaţii, bastioane, tronsoane de palate, biserici, construcţii locative diverse, anexe etc.) Obiectivul anului 2000 au fost doar sondajele de verificare a fundaţiilor şi racordurilor corpului denumit convenţional E (interiorul cetăţii, corpul de N al palatului princiar de sec. XVII, parţial prăbuşit).
Cele opt sondaje, repartizate pe toate punctele de interes arhitectonic, au întâlnit, de fiecare dată, situaţii noi. Drept urmare, nici stratigrafia (cu adâncimi de până la -4 m) nu este uniformă. S-au întâlnit clădiri dezafectate, pivniţe, urme ale unor cuptoare, ateliere de prelucrare a osului, un mormânt din cimitirul adiacent catedralei episcopale medievale. Toate piesele aparţin Muzeului Ţării Crişurilor Oradea. Se intenţionează efectuarea unor cercetări mai ample pentru a recunoaşte obiectivele care au fost doar întrevăzute, pentru a verifica subsolurile corpului, zona în care va fi instalat şantierul de restaurare.
Cele mai recente referinţe arheologice sunt cele din Crisia, XXIII, 1993, p. 59 - 84. O monografie arheologică este redactată, dar nu s-a publicat din lipsa mijloacelor financiare.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu