Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Vărădia | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Chilii | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Hallstatt;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană;
Hallstatt
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare fortificată
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Caraş-Severin
Localitate   Vărădia
Comuna   Vărădia
Punct
Chilii
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bozu Ovidiu Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Iaroslavschi Eugen Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN    54519.02
Raport Săpăturile efectuate în luna septembrie a anului 2000, pe platoul situat la partea superioară a dealului "Chilii" au fost o continuare a celor desfăşurate cu intermitenţe, începute încă în anul 1974. Platoul a fost amenajat şi fortificat încă în preistorie (sfârşitul epocii bronzului, prima vârstă a fierului) cu un şanţ adânc săpat spre NV, unde pantele sunt mai uşor accesibile. Partea centrală a platoului a fost ocupată de un castru roman de pământ, iar în afara acestuia au fost semnalate, în special spre N şi V, urmele unor barăci din aceeaşi epocă.
Datorită fondurilor limitate, săpăturile s-au desfăşurat într-un singur punct şi anume în afara castrului, în zona barăcilor, ele fiind o continuare a celor din campaniile anilor anteriori. S-a urmărit elucidarea sistemului de construcţii al acestor barăci şi dimensiunile lor.
În cei 38 m ai secţiunii cu o lăţime de 2 m şi cu o adâncime variind între -0,5 şi -1,6 m au fost identificate mai multe bordeie hallstattiene, gropi din aceeaşi epocă şi resturile unor barăci romane. Acestea din urmă constau din fundaţiile, săpate cu grijă în stânca de calcar şi resturi carbonizate ale unor bârne din lemn ce formau tălpile şi stâlpii construcţiilor. Descoperirea şi apoi săparea printr-o casetă de 5 x 4 m, a unui bordei hallstattian bine păstrat a permis reconstituirea unei locuinţe ovale, adâncite prin săparea cu ajutorul focului a stâncii calcaroase, cu un stâlp central, gros şi cu un acoperiş din materiale vegetale. În ceea ce priveşte barăcile romane va trebui să mai săpăm şi în anii viitori spre a putea avea dimensiunile şi forma lor.
Materialul arheologic hallstattian constă din ceramică şi câteva piese mărunte din bronz, iar cel roman din ceramică, fibule, materiale de construcţie, vârfuri de săgeţi şi suliţe, monede de bronz. Tot materialul arheologic se păstrează la MBM Reşiţa, la fel ca şi documentaţia fotografică şi grafică.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu