.
Vărădia | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Chilii | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Hallstatt;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană;
Hallstatt
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare fortificată
Localizare pe hartă:
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Vărădia
Comuna:
Vărădia
Punct:
Chilii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bozu Ovidiu Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Iaroslavschi Eugen Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Săpăturile efectuate în luna septembrie a anului 2000, pe platoul situat la partea superioară a dealului "Chilii" au fost o continuare a celor desfăşurate cu intermitenţe, începute încă în anul 1974. Platoul a fost amenajat şi fortificat încă în preistorie (sfârşitul epocii bronzului, prima vârstă a fierului) cu un şanţ adânc săpat spre NV, unde pantele sunt mai uşor accesibile. Partea centrală a platoului a fo...st ocupată de un castru roman de pământ, iar în afara acestuia au fost semnalate, în special spre N şi V, urmele unor barăci din aceeaşi epocă.
Datorită fondurilor limitate, săpăturile s-au desfăşurat într-un singur punct şi anume în afara castrului, în zona barăcilor, ele fiind o continuare a celor din campaniile anilor anteriori. S-a urmărit elucidarea sistemului de construcţii al acestor barăci şi dimensiunile lor.
În cei 38 m ai secţiunii cu o lăţime de 2 m şi cu o adâncime variind între -0,5 şi -1,6 m au fost identificate mai multe bordeie hallstattiene, gropi din aceeaşi epocă şi resturile unor barăci romane. Acestea din urmă constau din fundaţiile, săpate cu grijă în stânca de calcar şi resturi carbonizate ale unor bârne din lemn ce formau tălpile şi stâlpii construcţiilor. Descoperirea şi apoi săparea printr-o casetă de 5 x 4 m, a unui bordei hallstattian bine păstrat a permis reconstituirea unei locuinţe ovale, adâncite prin săparea cu ajutorul focului a stâncii calcaroase, cu un stâlp central, gros şi cu un acoperiş din materiale vegetale. În ceea ce priveşte barăcile romane va trebui să mai săpăm şi în anii viitori spre a putea avea dimensiunile şi forma lor.
Materialul arheologic hallstattian constă din ceramică şi câteva piese mărunte din bronz, iar cel roman din ceramică, fibule, materiale de construcţie, vârfuri de săgeţi şi suliţe, monede de bronz. Tot materialul arheologic se păstrează la MBM Reşiţa, la fel ca şi documentaţia fotografică şi grafică.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO