.
Cefa | Judeţ: Bihor | Punct: Cefa - La pădure | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Bihor
Localitate:
Cefa
Comuna:
Cefa
Punct:
Cefa - La pădure
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crişan Ioan responsabil Muzeul "Ţării Crişurilor", Oradea
Dumitraşcu Sever Universitatea Oradea
Cod RAN:
Raport:

Săpăturile arheologice au constat din prelungirea spre sud a secţiunii S4 cu 30 m şi din săparea a cinci casete în vederea dezvelirii unor obiective. Situaţia stratigrafică a rămas identică cu cea din anii precedenţi, deosebiri constatându-se doar în ceea ce priveşte nivelele de locuire. Au apărut în continuare vestigii neolitice, hallstattiene, prefeudale, feudale timpurii şi feudale. Nu au fost scoase la lumi...nă vestigii celtice şi daco-romane aşa cum au fost descoperite în urmă cu doi ani. Secţiunea a străbătut o zonă intens locuită mai ales în epocile prefeudală, feudală timpurie şi feudală, fiind descoperite mai multe complexe arheologice. Au fost cercetate două gropi menajere şi două vetre de cuptor feudale din sec. XV-XVI, patru locuinţe feudale timpurii din sec. XI-XIII şi o locuinţă prefeudală de sec. IX-X. S-a constatat că locuinţa prefeudală a fost intersectată de un bordei feudal timpuriu care, la rândul său a fost suprapus de două locuinţe feudale timpurii. Deasupra acestora, sub stratul vegetal a fost amenajat un cuptor feudal de la care s-a păstrat doar vatra. Cercetările vor continua în acest sector al aşezării prin săparea unor secţiuni paralele şi dezvelirea unor noi complexe feudale timpurii care este de aşteptat să apară.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO