.
Sibişeni | Comuna: Vinţu de Jos | Judeţ: Alba | Punct: Deasupra Satului | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Eneolitic;
Epoca romană;
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Sibişeni
Comuna:
Vinţu de Jos
Punct:
Deasupra Satului
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Andriţoiu Ioan Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Popa Cristian Ioan Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Obiectivul cercetării arheologice în campania din anul 2000 a fost acela de a investiga zona în care apăruseră în anii trecuţi complexele eneolitice târzii şi, în acelaşi timp, de a evalua densitatea de locuire pe marginea terasei, la S de S. IV B. Fondurile limitate nu au permis atingerea doar parţială a acestui obiectiv.
În acest sens, au fost trasate două casete (notate cu C. 9 şi C. 10) şi o secţiune (...notată cu S X / 2000).
Secţiunea S. XI / 2000. Secţiunea, cu dimensiunile de 20 x 2 m a fost orientată pe axul E - V, cu capătul vestic la o distanţă de cca. 7 m de buza vestică terasei.
Stratigrafia. Între 0 şi -0,15 / -0,18 m solul actual (arătură), de culoare cenuşiu-gălbuie; -0,15 / -0,18 m la -0,3 m strat de cultură, de culoare maroniu-gălbuie, conţinând foarte puţine materiale arheologice; sub acest nivel începe un solul virgin, de culoare galbenă.
Complexe. Locuinţa 1 / 2000. Între m. 11 - 13, la adâncimea de -0,25 m, a apărut o aglomerare de materiale ceramice, osteologice şi litice, precum şi urme de chirpici. Curând s-au conturat urmele unui complex adâncit, de formă circulară, cu diametrul de 2,2 m, pentru a cărui dezvelire a fost necesară deschiderea unei casete, cu dimensiunile de 1,5 x 2,2 m, pe latura de N a secţiunii. Complexul se adâncea până la -1,4 m, o treime din diametrul său de pe latura de E fiind surprinsă, la -0,85 m, având o treaptă de acces, cu lăţimea maximă de -0,6 m.
Inventarul locuinţei consta în ceramică şi în alte categorii de materiale, (o fusaiolă plată fragmentară, un străpungător din os de mari dimensiuni şi din mici piese litice lucrate din obsidian). În rândul ceramicii se distinge ceramica fină, cu suprafaţa lustruită, prezentă în număr destul de ridicat, o noutate faţă de complexele eneolitice contemporane cercetate până în prezent la Sibişeni. În rândul acesteia e de remarcat prezenţa unei buze de castron (?), decorată pe interior cu caneluri fine dispuse vertical, similar descoperirilor de tip Cernavoda III - Boleraz. Formele şi decorul sunt specifice aspectului cultural identificat deja în campaniile trecute la Sibişeni, sincron manifestărilor reprezentate de orizontul "torţilor pastilate".
Groapa 1 / 2000. Între m. 16,5 - 17,7, pe latura de N a secţiunii XI / 2000, intrând în profil, a fost observat conturul unei gropi de formă circulară, cu diametrul de 1,3 m. Complexul a fost cercetat în proporţie de 2/3. Conţinutul gropii, de sărăcăcios, era format din depuneri succesive, surprinse în profil. În general materialele au apărut într-un pământ de culoare neagră, puternic pigmentat, cu bucăţi de chirpici de diferite dimensiuni. La baza gropii se găsea o depunere cu grosimea de 0,35 m, formată din cenuşă, în mijlocul căreia se putea distinge o lentilă subţire de o culoare mai deschisă. Puţinul material ceramic recuperat sugerează săparea gropii în epoca dacică târzie.
Caseta 9 / 2000. A fost deschisă pe latura de N a S. IV B / 1997, având dimensiunile de 3 x 3 m. Materialul arheologic recuperat este foarte sărac, reducându-se la câteva materiale ceramice de tip Wietenberg şi de epocă romană.
Caseta 10/2000, a fost deschisă la NE de caseta S. XI / 2000, având dimensiunile de 4 x 4 m.
Stratigrafia. Sugestiv pentru succesiunea depunerilor din această zonă a staţiunii de la Sibişeni este profilul de N al acestei casete. Sub solul recent (arabil), de culoare cenuşiu-gălbui, ce se adânceşte pe alocuri până la -0,3 m, urmează un nivel de cultură roman, de culoare neagră, cu grosimea cuprinsă între -0,1 / -0,25 m, ce suprapune la rându-i un strat de cultură preistoric (orizontul toartelor pastilate, Wietenberg), de culoare maroniu-gălbuie, cu o grosime ce variază între 0,4 - 0,5 m. Sub acest nivel începe solul virgin, de culoare galbenă.
Caseta a fost deschisă într-o zonă în care, pe teren, se observă o uşoară ridicătură sub forma unei fâşii orientate aproximativ N - S, corespunzând practic, în urma observaţiilor din timpul cercetărilor, unui nivel de depuneri din epoca romană. În stratul roman, din cadrul căruia provine ceramică provincială şi material de construcţie, la adâncimea de - 0,30 m, în colţul de NE al casetei, a fost găsită o monedă de bronz. Piesa, bine conservată, este un sestert, făcând parte din serie emisiunii comemorative emise de Marcus Aurelius pentru Antoninus Pius: (Av. DIVUS ANTONINUS; Rv. CONSECRATIO) (RIC, III, p. 315, nr. 1266, Roma, an 179 - 180).
Complexe. Locuinţa 2 / 2000. În colţul sud-estic al casetei 10 / 2000 au fost surprinse, la adâncimea de -0,7 m, urmele unei mici aglomerări de materiale arheologice. Pentru lămurirea naturii acesteia a fost deschisă, pe acest colţ, o casetă în formă de L, cu dimensiunile de 1,5 x 1,5 m pe ambele laturi. Mica aglomerare, cu dimensiunile de 1,1 x 2 m, formată din ceramică fragmentară, în rândul căreia amintim un fragment ceramic decorat pe interior cu haşuri, iar la exterior cu incizii marcate de impresiuni gen "dinţi de lup", oase animaliere şi un corn de cervideu, ne indică resturile, slab conservate, ale unei locuinţe de suprafaţă databilă în aceeaşi perioadă cu L. 1 / 2000 (orizontul torţilor pastilate).
În cadrul stratului preistoric din caseta 10 / 2000 constatăm prezenţa, la partea superioară a depunerilor, a unor materiale aparţinând culturii Wietenberg (ceramică, un capăt de băţ), restul materialelor descoperite, cu o relativă concentrare în apropierea L. 2 / 2000, fiind de factură eneolitică, la un orizont de «torţi pastilate».
Săpăturile de anul acesta confirmă cercetările efectuate în anii precedenţi, punând în evidenţă noi complexe din eneoliticul târziu, extrem de importante pentru cunoaşterea acestui orizont cultural în Transilvania.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO