.
Sighişoara | Judeţ: Mureş | Punct: Turnul Fierarilor | Anul: 2000
Anul:
2000
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Județ:
Mureş
Localitate:
Sighişoara
Comuna:
mun. Sighişoara
Punct:
Turnul Fierarilor
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Iosipescu Raluca-Georgeta responsabil Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Iosipescu Sergiu Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional, Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Scurtă prezentare a sitului: Turnul Fierarilor se află în partea estică a cetăţii medievale a Sighişoarei, fiind primul turn ce se păstrează azi după turnul mare al orologiului, urmând sensul invers al acelor ceasornicului. După tradiţie el înlocuise pe acest loc turnul Bărbierilor. În anii '70 ai sec. XX, arheologul C. Baltag de la Muzeul Sighişoara a efectuat un sondaj de interior la parterul turnului, fără... alt rezultat decât descoperirea unui strat de "sfărâmătură de cărămidă". Turnul urmează a fi restaurat şi interiorul adaptat funcţiunii de mic teatru. Turnul Fierarilor păstrează forma şi o bună parte a caracteristicilor unei construcţii fortificate din prima jumătate a sec. XVII. Obiectivele cercetării. Cercetarea arheologică urmărea să lămurească fazele de construcţie ale turnului, eventuala înglobare a unui alt turn, mai vechi (Turnul Bărbierilor) pentru fundamentarea istorică a proiectului de restaurare. Tehnici de cercetare utilizate. După un studiu preliminar de parament, în vederea cercetării s-au practicat casete în interior şi la exterior, adiacent peretelui nordic al turnului, în proximitatea sa în Zwinger-ul existent odinioară în aceeaşi zonă a turnului. Materialul ceramic, osteologic şi feroneria au fost analizate comparativ cu descoperiri similare, contemporane. Scurtă descriere a descoperirilor. În caseta interioară din SE parterului turnului, desfiinţându-se pavajul de cărămidă şi placa de beton armat pe care era aşezat acesta, s-a descoperit vechiul pervaz al ferestrei de tragere şi bârnele vechi de susţinere a podelei primului cat, subsolul fusese umplut în a doua jumătate a secolului trecut cu o masă de zgură de 2 - 3 m grosime. Caseta practicată în exterior, unde paramentul turnului prezenta o diferenţiere evidentă, a dovedit că zidul laturii de N înglobase un fost contrafort al vechii incinte a Sighişoarei. În secţiunea şi caseta săpată în interiorul fostului Zwinger, spre N în proximitatea turnului s-a descoperit un bogat material arheologic corespunzător momentului construirii şi funcţionării militare a turnului (prima jumătate a sec. XVII - mijlocul sec. XIX). Săpăturile sunt primele efectuate în fortificaţiile Sighişoarei. Materialul arheologic este depozitat la Muzeul Militar Naţional. Obiectivele cercetării viitoare. Stabilirea nivelului de călcare în subsolul turnului şi raportul dintre turn şi zidul exterior al fostului Zwinger al cetăţii; studiu general de parament interior şi exterior pentru stabilirea fostelor goluri de tragere şi accese. Propuneri de conservare, protejare, punere în valoare. Turnul Fierarilor face obiectul unui proiect de restaurare finanţat de Primăria Sighişoara şi Ministerul Culturii. Planşa 60

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO