Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Teregova | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: La Hideg (La luncă ) | Anul: 2000

Anul   2000
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare deschisă;
Castru
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Caraş-Severin
Localitate   Teregova
Comuna   Teregova
Punct
La Hideg (La luncă )
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Ardeţ Adrian
Ardeţ Lucia-Carmen
Cod RAN    54289.01
Raport Scurtă prezentare a sitului. Castrul auxiliar roman de piatră şi aşezarea civilă aparţinătoare, sunt situate în hotarul comunei Teregova, la 2 km N de aceasta, la confluenţa pârâului Hideg (Rece) cu Timişul.
Dimensiunile castrului sunt de 120 x 120 m. Primele cercetări arheologice sunt iniţiate în anul 1948 când este descoperită şi o cărămidă ştampilată cu inscripţia cohors VIII Raetorum (Macrea, 1960, p. 360). În anul 1969 a fost executat un sondaj arheologic pe latura de V, la aproximativ 25 m de colţul SV al castrului (Gudea, 1973, p. 97 - 103).
Obiectivele cercetării. Ca urmare a inundaţiilor din primăvara anului 2000, colţul de SE al castrului a fost luat de ape. În acest sens ne-am deplasat la faţa locului îndreptând malul aflat în stânga râului Hideg pe o lungime de 15 m N - S.
Rezultatele cercetărilor. Pe parcursul lunii august 2000, am îndreptat malul stâng al râului Hideg pe o lungime de 15 m observându-se în profil urmele lăsate de zidul de incintă (murus), a şanţului de apărare (fossa) aflat în faţa zidului de incintă şi a valului (agger) pe care este construit zidul şi care se prelungeşte cca. 5 m.
Zidul de incintă (E - V) a fost surprins în apropierea colţului de SE (care nu mai există datorită spălării malului de către râul Hideg), cu o lăţime de 0,8 m la care se adaugă un alt zid tot de 0,8 m. Ambele sunt construite din piatră de râu legată cu mortar. Zidul adosat are baza din piatră de râu pusă vertical iar patul acestuia se află în pietriş. Înălţimea zidului atinge cca. 0,5 m.
În interiorul castrului am constatat existenţa la 1,6 m adâncime a unui strat de pietriş, gros de 0,2 m în care sunt
prezente urme de arsură. Peste acest strat constatăm o peliculă continuă de lut amestecat cu nisip roşietic groasă de 0,05 - 0,1 m. Această peliculă este acoperită la rândul ei de un strat compact de pietriş cu nisip care pleacă din dreptul caroului 8 şi până la caroul 15, reprezentând şi patul pentru zidul adosat de incintă. Peste acest strat se află bine tasat un nivel compact de nisip aluvionar cu numeroase urme materiale gros de aproximativ 0,5 m. O peliculă foarte fină de arsură acoperă stratul de pământ aluvionar care nu este mai groasă de 0,1 m. Din dreptul zidului porneşte în pantă un strat de pământ gălbui lutos care în dreptul caroului 10 are grosimea de 0,5 m, acesta subţiindu-se în dreptul caroului 15 la numai 0,2 m. Acest strat reprezintă valul de pământ (aggerul) castrului militar de la Teregova. În exteriorul zidului de incintă am reuşit să depistăm urmele şanţului de apărare (fossa) pe o lungime de 6 m şi pe o adâncime de 1 m, umplut cu piatră, urme de mortar, cărămizi şi pământ.
Scurtă descriere a descoperirilor. Dat fiind faptul că nu am efectuat cercetări arheologice propriu-zise nici piese deosebite nu au apărut, cu excepţia fragmentelor ceramice şi cărămizilor descoperite la nivelul solului. Pe lângă acestea mai menţionăm şi trei monede din bronz datate în timpul lui Phillipus Arabs, o râşniţă şi un fragment din marmură.
Obiectivele cercetărilor viitoare. Pentru campania arheologică 2001, ne-am propus trasarea unei secţiuni magistrale orientată N - S care să cuprindă întreg sistemul de fortificaţie şi nivelurile interioare ale castrului roman.
Propuneri de conservare. În următoarea perioadă se impun măsuri urgente de consolidare a malului stâng al râului Hideg pentru protejarea castrului.
Planşa 69
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu