Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Boroşteni | Comuna: Pestişani | Judeţ: Gorj | Punct: Peştera Cioarei | Anul: 2001

Anul   2001
Epoca
Paleolitic şi mezolitic
Perioade
Paleolitic
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Gorj
Localitate   Boroşteni
Comuna   Pestişani
Punct
Peştera Cioarei
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Anghelinu Mircea responsabil sector Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârciumaru Marin responsabil Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârstina Ovidiu responsabil sector Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Cosac Marian responsabil sector Universitatea "Valahia", Târgovişte
Dincă Rodica responsabil sector Universitatea "Valahia", Târgovişte
Mărgărit Monica responsabil sector Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cod RAN    81200.01
Raport Consideraţii metodologice

Reluarea săpăturilor din Peştera Cioarei a urmărit două obiective principale: verificarea observaţiilor stratigrafice anterioare şi epuizarea secvenţei sedimentare din partea finală a peşterii. Acest ultim aspect urmărea să confirme sau să infirme existenţa unui eventual nivel secund al peşterii şi, prin urmare, eventuala continuare a secvenţei sedimentare. Această posibilitate, sugerată de glisarea stratelor geologice în partea finală a peşterii, deschide perspective promiţătoare privind conservarea unei secvenţe sedimentare anterioare Complexului de încălzire Boroşteni (Riss-Würm).

Prin urmare, colectivul nostru şi-a propus continuarea săpăturii sistematice a secţiunii XIII, unde alunecarea stratelor este mai evidentă şi era bănuită existenţa unui sifon.

Decaparea secţiunilor XIV şi XIII s-a realizat conform sistemului de cercetare aplicat până acum: decapaj atent, în nivele minimale, înregistrare tridimensională, însoţită de desenarea descoperirilor pe hârtie milimetrică, fotografiere şi trecerea prin sită a întregului depozit cercetat.

Rezultate:

Cercetarea secţiunii XIV a confirmat presupunerile noastre anterioare privind concentrarea cronologică şi din punctul de vedere al repartiţiei specifice a activităţii umane din peşteră. Astfel, s-a putut constata diminuarea netă a numărului artefactelor musteriene în partea inferioară a depozitului atribuit Complexului interstadial Nandru. De asemenea, această diminuare se verifică şi din punctul de vedere al exploatării spaţiului interior: partea finală a peşterii nu a fost practic locuită. Au fost recuperate 18 aşchii (6 din diorit, 12 din cuarţ şi cuarţit), dintre care doar două slab retuşate marginal. Nu excludem posibilitatea ca prezenţa lor să se datoreze unor eventuale perturbări stratigrafice. S-au recuperat de asemenea bogate resturi faunistice (preponderent de Ursus spelaeus).

Adâncirea săpăturii în secţiunea XIII a presupus evacuarea unui număr important de dale de calcar, unele de mari dimensiuni, acumulate în timpul celorlalte campanii. De asemenea, a fost necesară evacuarea pământului de umplutură rezultat din campaniile din anii ’80.

Din nefericire, în ciuda eforturilor, nu a fost posibilă soluţionarea problemei privind existenţa unui nivel subteran. Degradarea intensă a pereţilor şi acumularea desprinderilor calcaroase din pereţi nu ne-au permis observarea precisă a unei continuităţi sedimentare, deşi a fost atinsă adâncimea de -6,5 m faţă de punctul 0.

Menţionăm că eventuala existenţă a unui etaj subteran al peşterii ar presupune prelungirea secvenţei paleocronologice şi eventual culturale regionale. O astfel de situaţie, unică în plan regional, ar putea contribui serios la o mai bună cunoaştere a paleoliticului mijlociu şi eventual inferior din sudul României.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu