Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Bumbeşti-Jiu | Judeţ: Gorj | Punct: Vârtop | Anul: 2001

Anul   2001
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare rurală
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Gorj
Localitate   Bumbeşti-Jiu
Comuna   or. Bumbeşti-Jiu
Punct
Vârtop
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Calotoiu Gheorghe Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Marinoiu Vasile responsabil Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Cod RAN    79317.02
Raport Campania arheologică desfăşurată în vara anului 2001 în vicus-ul militar de la Bumbeşti Jiu "Vârtop" a continuat cercetările din anii precedenţi.

Săpăturile, efectuate şi anul acesta manu militari, au avut ca obiectiv principal delimitarea ca întindere a construcţiilor descoperite în anii anteriori. De asemenea, considerăm că anul 2001 a adus elemente concludente privind succesiunea zidurilor şi a construcţiilor descoperite în campaniile precedente, precum şi destinaţia acestora.

Astfel au fost trasate trei secţiuni orientate E-V, fiecare având dimensiuni diferite, după cum urmează: S. 1/2001 = 12 x 2 m; S. 2/2001 = 10 x 2 m, S. 3/2001 = 5 x 2 m. Toate trei au fost trasate paralel cu cele din anii trecuţi.

În S. 1/2001, la -0,46 m faţă de nivelul actual de călcare, a apărut fundaţia zidului al cărui colţ de NV a fost dezvelit în urma deschiderii casetei din 2000. A fost reliefată astfel complet latura nordică a construcţiei care are lungimea de 5,8 m, grosimea de 0,58/0,6 m, iar înălţimea se păstrează până la 0,62 m. Zidul a fost lucrat din piatră de râu fără legătură de mortar.

Inventarul arheologic descoperit în S. 1/2001 constă din materiale de construcţie întregi sau fragmentare (ţigle, olane, cărămizi, tuburi) sau fier (un piron), fragmente de vase ceramice şi piese din bronz (o verigă).

S. 2/2001 a fost deschisă la 0,5 m N de S. 1/2001 şi are dimensiunile de 10 x 2 m. La -0,48 m faţă de nivelul actual de călcare a apărut continuarea fundaţiei zidului construcţiei descoperite în urma trasării secţiunii S. 2/2000. În caroul 3, la -0,5 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost dezvelit colţul de SE al construcţiei care urmează direcţia nordică şi care aparţine unei alte clădiri. Spre deosebire de prima construcţie, zidul acestei construcţii a fost realizat din piatră de râu legată cu mortar de var. În stadiul actual al cercetărilor, latura de S a construcţiei (descoperită parţial) are lungimea de 7,64 m. În interiorul construcţiei (în colţul de SE) au apărut trei şiruri de pilae (unul a fost distrus de şanţul ROMTELECOM) din cărămidă legată cu mortar şi alcătuite fiecare din câte 2-3 cărămizi. Pilae-le sunt aşezate la o distanţă de 0,2/0,38 m unele faţă de altele. În total au fost dezvelite 6 pilae care aveau o înălţime ce varia între 0,18/0,26 m (la care se adaugă alte trei pile descoperite în S. 2/2000). Cărămizile care le alcătuiau sunt dreptunghiulare şi pătrate (întregi sau fragmentare), având dimensiunile de: 34,5 x 30,5 x 9 cm; 26,5 x 22 x 5 cm, 34 x 26 x 7 cm; 34 x 26 x 7 cm; 29 x 29 x 7,5 cm etc. În intervalul dintre pilae, se afla multă cenuşă şi cărbune.

Materialul arheologic recuperat din S. 2/2001 constă din materiale de construcţie întregi sau fragmentare (cărămidă, ţiglă, olane), vase fragmentare din ceramică şi sticlă şi obiecte din fier (o piesă nituită la ambele capete, probabil un element de balama). Tot din această secţiune, din interiorul construcţiei, au fost scoase la iveală tuburi ceramice şi mai multe fragmente de tuburi (pentru circulaţia aerului cald).

S. 3/2001 s-a deschis la 0,5 m N faţă de S.2/2001 şi este paralelă cu aceasta. Are dimensiunile de 5 x 2 m. În caroul 4, la -0,21 m, a apărut prelungirea zidului care a fost descoperit în S. 2/2001 şi care se continuă spre N. Zidul a fost construit în aceeaşi tehnică (piatră de râu legată cu mortar) şi are în stadiul actual al cercetărilor lungimea de 4,84 m şi grosimea de 0,62/0,64 m. La -0,23 m faţă de nivelul actual de călcare s-a descoperit podeaua din opus signinum (cu o grosime de 0,08 m), aplicată peste cărămizi bipedales ce se sprijineau pe pilae. La -0,61 m şi -1,05 m faţă de nivelul actual de călcare s-au dezvelit cinci şiruri de pilae, pe trei coloane, realizate din cărămidă întreagă sau fragmentară şi alcătuite din 2-5 cărămizi legate cu mortar. Înălţimea pilae-lor variază între 0,16/0,42 m (s-au păstrat 13 pilae, însă una a fost deranjată de şanţul ROMTELECOM). În interior a apărut multă cenuşă şi cărbune. Aflate la o distanţă care varia între 0,3/0,6 m, pilae-le susţineau podeaua turnată din opus signinum. Cărămizile descoperite aveau, în general, următoarele dimensiuni: 29 x 29 x 7,5 cm; 28 x 28 x 8 cm; 31 x 30 x 7 cm; 46 x 27 x 7 cm; 39 x 26 x 7 cm; 30 x 23 x 7 cm; 32 x 26 x 7 cm; 45 x 34 x 7 cm. etc.

Materialul arheologic recuperat din S. 3/2001 constă din materiale de construcţie întregi sau fragmentare (cărămizi, ţigle, olane, tuburi), piese de fier (piroane) şi vase ceramice fragmentare.

În ceea ce priveşte stratigrafia secţiunilor este identică cu cea din anii anteriori: stratul vegetal coboară până la adâncimea de -0,1/-0,22 m, după care urmează stratul de cultură romană, cu o grosime cuprinsă între -0,6/-1,2 m, sub care apare pământul virgin. De asemenea, pe unele locuri ea este serios afectată de lucrările moderne.

Cercetările arheologice desfăşurate anul trecut în vicus-ul de la Bumbeşti Jiu "Vârtop" au adus elemente noi privind destinaţia construcţiilor dezvelite în anii 1997-2001.

Astfel, săpăturile arheologice efectuate în această perioadă au permis dezvelirea a două edificii, unul cu fundaţia realizată din piatră de râu fără legătură de mortar, iar cel de-al doilea (în curs de cercetare) cu fundaţia din piatră de râu, însă cu legătură de mortar. Dacă în cazul primului edificiu este vorba de o clădire cu instalaţie de hipocaust (praefurnium, tubuli, opus signinum), în ceea ce priveşte cea de-a doua clădire, considerăm că are destinaţia de thermae (pilae, tubuli, conducte ceramice circulare, cantitate mare de cenuşă şi cărbune). Încăperea dezvelită parţial de S. 2 şi S. 3/2001 poate reprezenta caldarium-ul.

Materialul arheologic în campania din anul 2001 se încadrează din punct de vedere cronologic în prima jumătate a sec. al II-lea p. Chr.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu