.
Alba Iulia | Punct: Oraşul roman Apulum | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
Oraşul roman Apulum
Sector:
Colonia Aurelia Apulensis - Apulum I
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

COLONIA AURELIA APULENSIS - APVLVM I
În cursul lunii iulie 1999, ca urmare a adreselor D.M.I. nr. 319/ 26.03.1999; 1058/27.04.1999; 2451/02.06.1999, au fost efectuate săpături de salvare pe terenurile d-lor Codrean Vasile, Podaru Iacob şi Haplea Viorel situate în zona de nord-est a oraşului roman. Cercetările au fost efectuate pe amplasamentele viitoarelor construcţii respectându-se condiţiile stabilite pr...in P.U.G. Alba Iulia, avizat în şedinţa Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice din 28.10.1999.
Săpăturile arheologice executate pe terenurile d-lor Podaru Iacob (str. Gemenilor nr. 36) şi Haplea Viorel (str. Gemenilor nr. 42) au pus în evidenţă cantităţi importante de materiale de construcţii (cărămizi, olane, tencuială piatră) aflate în poziţie secundară (umplutură), aparţinând unor edificii romane dezafectate sistematic începând cu perioada post romană.
Pe terenul d-lui Codrean Vasile (str. Gemenilor nr. 46) au fost trasate două secţiuni: S I 46x2m; S II 46x2m, orientate pe direcţia est-vest, având între ele o distanţă de 2m.
La extremitatea de est a secţiunilor a fost deschisă o suprafaţă, notată C, având dimensiunile 7,80x 6m. Cercetările au evidenţiat existenţa unui edificiu (villa urbana) situat în zona nord-estică intramurană a coloniei Aurelia Apulensis. Conform situaţiei stratigrafice au fost depistate patru niveluri de locuire. De remarcat existenţa unui drum de acces (decumanus) ce delimita edificiile (insulae).S-a observat că demantelarea zidurilor, având drept scop refolosirea materialului tegular, s-a extins şi la nivelul substrucţiilor. În S II a fost descoperită o varniţă dovedind, astfel, distrugerile sistematice care vizau reutilizarea marmurei aflată în edificiile romane. Dezvelirea suprafeţei C a pus în evidenţă existenţa ,,in situ" a unor încăperi aparţinând edificiului surprins în SI şi SII.
Pardoseala este executată în tehnica coccio pesto; zidurile, din cărămidă, se păstrează în elevaţie până la 0,6 m. Ceramica aparţine olăriei provinciale romane. Piesele metalice (cuie, piroane, scoabe) aparţin elementelor de rezistenţă ale construcţiilor. Materialul tegular utilizat aparţine atelierelor ceramice civile de la Apulum.
Conform avizului D.M.I. nr. 689/1999 pentru suprafaţa C a fost realizat un proiect de conservare-restaurare.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO