Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Constanţa | Punct: Necropola romană | Anul: 2001

Anul   2001
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Constanţa
Comuna   mun. Constanţa
Punct
Necropola romană
Sector   
Toponim   Tomis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Chera Constantin responsabil Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cliante Traian Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Cod RAN    60428.16
Raport În lunile noiembrie-decembrie 2001 s-au efectuat săpături arheologice de salvare pe str. Traian, în vecinătatea blocurilor existente K 1 şi K 2. Terenul era liber şi nu prezenta diferenţe de nivel semnificative.

Despre amplasament se cunoaşte că în perioada sec. I - IV p. Chr. aici au fost efectuate înmormântări succesive pentru perioada romană şi romano-bizantină. Cercetările anterioare au arătat că în această zonă, aflată în afara zidurilor de incintă ale cetăţii Tomis, au apărut în cursul unei îndelungate perioade de timp morminte de inhumaţie în groapă simplă, în firide longitudinale sau laterale, precum şi ciste din lespezi de piatră sau cavouri din piatră şi cărămidă, unele dintre ele pictate în interior.

Având în vedere că suprafaţa ce urma a fi cercetată era relativ mare, de cca. 700 m2, am adoptat soluţia trasării unor secţiuni transversale succesive pe lungimea noilor blocuri K1A şi K2A, pentru a identifica şi cerceta eventualele morminte. Adăugăm că încă din faza îndepărtării pământului vegetal a fost constatată existenţa unor cabluri electrice, a unor canale termice şi a unor canalizări pentru apa menajeră.

Astfel, ţinând cont de orientarea viitoarelor construcţii, am trasat perpendicular pe latura lungă a acestora secţiuni cu lăţimea de 3 m (SE - NV, în cazul blocului K1A şi NV - SE, în cazul blocului K2A) şi lungimea de 16 m. Au rezultat astfel 9 secţiuni pentru fiecare dintre blocuri. Nivelul pământului viu a apărut la o adâncime de -0,5 m, existând practic două straturi distincte: cel vegetal şi cel de loess, în care erau practicate fosele pentru morminte. După îndepărtarea primului strat s-a procedat la răzuirea atentă a nivelului de loess pentru identificarea obiectivelor de interes arheologic.

Pe amplasamentul blocului K1A, pe o suprafaţă de cca. 350 m2 au fost identificate şi cercetate 8 morminte de inhumaţie cu firidă longitudinală, din care s-au recuperat materiale ceramice, cuie de sicriu, vase din sticlă şi obiecte de uz personal. Tot aici s-a cercetat şi o groapă din care au fost recuperate diverse fragmente ceramice, precum şi fragmente de la un recipient din marmură. Menţionăm că groapa ajungea până la o adâncime de cca. -3 m. De asemenea, unul dintre morminte prezenta două camere funerare, amplasate la cele două capete ale dromosului.

Pe amplasamentul blocului K2A, pe o suprafaţă de aceleaşi dimensiuni, au fost identificate şi cercetate alte 7 morminte de inhumaţie, dintre care 4 cu firidă longitudinală, 2 cu firidă laterală şi unul în groapă simplă. Materialul ceramic este de aceeaşi factură, însă trebuie menţionată descoperirea unei fibule de tip Zwiebelknopffibel, a unei cutiuţe din bronz cu capac, precum şi a unui stilet din fier.

Săpătura arheologică executată în zona celor două blocuri, încadrabilă în necropola antică de pe str. Traian ne oferă posibilitatea enunţării unor observaţii, după cum urmează:

- au fost identificate şi cercetate 15 morminte de inhumaţie, databile în epocile romană şi romană târzie (sec. II - IV p. Chr.);

- mormintele aparţin necropolelor romane ale cetăţii Tomis, cercetate şi cu prilejul altor lucrări de construcţii anterioare;

- descoperirile au condus la detalierea cunoştinţelor noastre despre cultura materială şi spirituală a locuitorilor cetăţii antice a Tomisului şi la îmbogăţirea colecţiilor muzeului constănţean cu noi şi valoroase piese.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu