Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Dudeştii Vechi | Judeţ: Timiş | Punct: În spatele gării - Movila lui Dragomir | Anul: 2001

Anul   2001
Epoca
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca post-romană;
Epoca migraţiilor;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Timiş
Localitate   Dudeştii Vechi
Comuna   Dudeştii Vechi
Punct
În spatele gării - Movila lui Dragomir
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bejan Adrian responsabil Universitatea de Vest, Timişoara
Tănase Daniela Muzeul Banatului, Timişoara
Cod RAN    156721.01
Raport În anul 2001 obiectivul principal a constat în dezvelirea necropolei medievale timpurii şi a aşezărilor din mileniul I p. Chr., reperate în sondajele efectuate în anul 2000.

În secţiunea S. 1/2001(10 x 2 m), trasată pe direcţia NV-SE, la 3 m spre E de S. 3/2000, apariţia unui mormânt şi a unui şănţuleţ au impus deschiderea a două casete: C. 1 (3 x 2 m) cu adâncimea de -1 m, în partea de NE a secţiunii şi C. 2 (4,2 x 3,4 m) cu adâncimea de -1,45 m.

În această secţiune, în carourile 6-8, la o adâncime de -1,3 m a fost descoperit un mormânt de copil, notat M. 1/2001, scheletul păstrat parţial era orientat S-N şi nu avea inventar; după orientare poate fi datat în sec. III-IV p. Chr. În caroul 10 a fost descoperit un şănţuleţ pentru cercetarea căruia am deschis caseta 2, dar nu am surprins decât o porţiune a sa în care au fost descoperite oase de animale şi fragmente ceramice lucrate la roata înceată, de culoare galben-roşcată databile în sec. VII-VIII; lămurirea acestei situaţii va fi o prioritate în anul 2002. În caseta 1, a fost descoperit, la o adâncime de -0,7 m, un mormânt notat M. 2/2001, orientat V-E, fără inventar. Considerăm că acest mormânt este contemporan cu cel descoperit în anul 2001, aflat în apropiere şi care a fost datat în sec. XI p. Chr.

În secţiunea S. 2/2001(15 x 1,5 m), trasată pe direcţia NV-SE, la 12 m spre E de S. 1/2001, în C. 10, 14 şi 11-13, au fost descoperite trei morminte.

M. 3/2001, descoperit în C. 13, are adâncimea de -1,08 m, scheletul este orientat V-E, mâna stângă era întinsă pe lângă corp şi dreapta aşezată pe bazin; nu are inventar. În C. 8-9 a fost descoperit un alt mormânt M. 4/2001, în care scheletul este orientat V-E şi care are în inventar două scăriţe de şa şi fragmente de catarame din fier. A fost găsită şi o aplică rotundă din bronz. Aceste două morminte se pot data în sec. X p. Chr.

În C. 10-12 a fost descoperit un alt mormânt, M. 5/2001, orientat S-N. Scheletul s-a păstrat destul de bine şi după inventar se pare că a aparţinut unei femei: în partea stângă a bazinului a fost descoperită o fusaiolă din cuarţ roz şi în zona ambelor mâini câte o mărgea mare de sticlă acoperite cu foiţă de aur şi mărgele mici din calciu. În zona picioarelor s-au găsit mărgele mici din pastă de sticlă de culoare albastră; la picioare a fost depusă o cană cu o toartă, din ceramică cenuşie, lucrată la roată. După inventar, acest mormânt poate fi datat în sec. IV p. Chr.

Materialul arheologic recuperat a fost depozitat la Universitatea de Vest unde urmează să fie prelucrat.

În viitor ne propunem să cercetăm sistematic aşezarea din epoca migraţiilor şi cea medievală precum şi necropolele din sec. IV şi sec. X-XI.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu