.
Sânbotin | Comuna: Dăeşti | Judeţ: Vâlcea | Punct: castru | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sânbotin
Comuna:
Dăeşti
Punct:
castru
Toponim:
Castra Traiana
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Amon Lucian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Avasiloaiei Dan Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Avram Romeo Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Blosko Mihaela Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Boenaru-Bordea Gheorghe responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Nicolae Eugen Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

În urma a 9 campanii de săpături arheologice (1981-1985, 1990-1992, 1994) efectuate de Muzeul Militar Naţional în colaborare cu Institutul de Arheologie Bucureşti şi Muzeul Judeţean Vâlcea, în castrul de la Sânbotin (Castra Traiana), judeţul Vâlcea, colectivul ştiinţific a reusit să stabilească, în linii mari, topografia acestui important punct strategic de pe limes Alutanus. Efortul s-a îndreptat, cu precăder...e, către determinarea elementelor de fortificaţie, sondându-se 2/3 din ceea ce a mai rămas din acest castru. Observaţiile stratigrafice au permis precizarea a două importante momente din istoricul construcţiei sale. Primul castru a fost construit cu incinta din pămînt şi 2 şanţuri de apărare în timpul lui Traian (probabil între anii 102-105), el fiind refăcut în piatră în prima jumătate a secolului al II-lea. Principalele obiective ale campaniei din anul 1994 au vizat identificarea acelor elemente care să completeze datele cunoscute până în prezent, referitoare la faza de pământ a castrului. Pentru aceasta, respectându-se planurile şi denumirile din campaniile anterioare, s-au practicat 4 casete (C.16 de 6 x 4 m, C.17 de 4 x 2 m, C.18 de 4 x 4 m, C.19 de 4 x 4 m) în interiorul castrului pentru identificarea eventualelor urme ale unor construcţii din incinta fortificaţiei (barăci), deja semnalate în campaniile trecute. In urma acestor săpături s-au putut identifica urmele a trei temelii (în C.17, C.18, C.19), cam la aceeaşi adâncime, care au aparţinut, probabil, unor construcţii (barăci) din prima etapă de existenţă a castrului. În C.17 a apărut şi o alee de acces, alcătuită din piatră mijlocie şi mică de râu, spre temelia din caseta respectivă. Tot la acest nivel, deci, credem noi, datând din vremea lui Traian, în C.19 s-a găsit o cărămidă cu ştampilă. Tipul de ştampilă descoperit în acest an la Castra Traiana (nemaiîntâlnit până acum) se referă la un corp de trupă - cohors Hispanorum - care a mai fost semnalat printre trupele participante la războaiele dacice ale lui Traian. Pe parcursul efectuării cercetărilor arheologice au mai fost scoase la lumină obiecte de fier şi bronz, fragmente ceramice numeroase terra sigillata, cărămizi întregi sau fragmentare, precum şi un denar de la Comodus.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO