Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Lupu | Comuna: Cergău | Judeţ: Alba | Punct: Cimitirul nou | Anul: 2001

Anul   2001
Epoca
Latene
Perioade
La Tène
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Lupu
Comuna   Cergău
Punct
Cimitirul nou
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Bodó Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Gheorghiu Gabriela responsabil Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Glodariu Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Suciu Liliana Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN    3832.01
Raport Cimitirul nou se află în imediata apropiere a intrării în sat dinspre VNV, pe latura stângă (versantul sudic al Dealului Chicui) a unui semiamfiteatru natural, ce mărgineşte din trei direcţii o luncă mlăştinoasă.
Cercetarea arheologică are ca obiectiv delimitarea întinderii aşezărilor antice (mai bine păstrate sunt cea hallstattiană şi cea din a doua epocă a fierului), în măsura în care cimitirul actual o permite, precum şi investigarea complexelor ce au aparţinut acestor aşezări. Importanţa sitului constă în existenţa aici a unei succesiuni de locuiri, o însemnătate deosebită având cele din epocă Latene. Pentru această perioadă există două nivele: unul timpuriu şi unul ce se datează în sec. I a. Chr. - I p. Chr., cel timpuriu neavând deocamdată material celtic.
Anul acesta, din motive obiective, cercetările s-au desfăşurat în afara cimitirului propriu-zis. La 7,5 m mai sus de latura nordică a capelei şi la 6,15 m V de gardul cimitirului au fost trasate două secţiuni paralele, fiecare de 12 m lungime şi 2 m lăţime, adâncimea până la care s-a ajuns fiind de aproximativ -2 m. În aceste secţiuni au fost surprinse două bordeie ce se datează, pe baza materialului ceramic, în Latene-ul timpuriu - sec. IV-III a. Chr. Materialul arheologic descoperit constă în vase ceramice întregibile şi fragmente de la asemenea vase, oase de la diferite animale, fragmente de perete ars, precum şi pietre locale (calcar local) arse ce provin, probabil, de la acoperiş. În cadrul materialului ceramic sunt de remarcat un castron roşu cu miezul negru, un fragment de strecurătoare şi o toartă de la un vas ce le imită pe cele greceşti de tip krater. Fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului - cultura Wietenberg - şi Hallstatt-ului final s-au descoperit în poziţie secundară.
De asemenea a mai fost trasat un sondaj cu o lungime de 4 m şi o lăţime de 2 m, la o distanţă de 1,70 m faţă de gardul cimitirului şi la 14,75 m mai sus de poarta acestuia. Şi aici s-a surprins o parte dintr-un bordei aparţinând tot Latene-lui timpuriu, fapt stabilit tot pe baza ceramicii descoperite. Datorită vecinătăţii gardului amintit nu s-a putut lărgi săpătura în vederea cercetării integrală a bordeiului.
Au mai fost făcute trei sondaje de câte 2 x 2 m şi o adâncime de -1 m fiecare, ce au avut ca scop delimitarea spaţiului pe care s-a întins aşezarea.
Tot materialul descoperit a intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie 1. I. Glodariu, V. Moga, Der dakische Schatzfund von Lupu (Rumänien), Germania, 75, 1997, 2. Halbband, p. 585-596
2. Repertoriul Arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995, nr. 110, p. 122;
3. Gabriela Gheorghiu, O groapă de cult descoperită în aşezarea dacică de la Lupu, com. Cergău, jud. Alba, Istros, X, 2000, p. 231-238.
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu