.
Alba Iulia | Punct: Oraşul roman Apulum, str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28819 | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
Oraşul roman Apulum, str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28819
Sector:
Oraşul roman Apulum II
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Gligor Adrian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

STR. DEALUL FURCILOR – ORAŞUL ROMAN APVLVM II
1. F.n. (fişa cadastrală 28819)
În luna iunie a anului 1999 au fost efectuate săpături arheologice pentru descărcare de sarcină istorică pe terenul aflat în proprietatea d-lui Silviu Bian. Terenul în chestiune se află în apropiere de extremitatea sud estică a limitei presupuse a oraşului roman aflat în imediata vecinătate a castrului Legiunii a XIII-a Gemi...na. Urmele de locuire reperate în acest perimetru sunt din ce în ce mai rare, iar materialele arheologice descoperite nu prezintă un interes deosebit. Este vorba de o monedă de bronz, parţial deteriorată, un mic fragment de opaiţ şi câteva fragmente de amforă ce nu pot oferi elemente precise de datare întrucât au fost recuperate dintr-o groapă menajeră din perioada medievală. Ca vestigii reperate "in situ" se poate aminti doar zidul unei locuinţe romane, distrusă aproape în întregime, ce suprapune parţial traseul unei străzi, şi aceasta afectată de o groapă menajeră medievală. Ceea ce aduce în plus cercetarea de faţă, în raport cu documentaţia arheologică anterioară, este doar conturarea unei posibile limite a aşezării romane în perimetrul investigat acum.
Din păcate, având în vedere absenţa unor repere clare, nu se poate încă preciza dacă aşezarea romană avea o incintă în acest perimetru, sau dacă locuinţa ale cărei urme le-am reperat se situa "extra muros". Orientarea zidurilor locuinţei, parţial dislocate, precum şi structura stratigrafică generală a terenului îşi găsesc analogii valabile în întreaga zonă a Dealului Furcilor.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO