.
Giurgiu | Punct: Insulă | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic;Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Giurgiu
Comuna:
mun. Giurgiu
Punct:
Insulă
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Căpățână Dan responsabil Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice s-au desfăşurat cu forţă de muncă plătită de Muzeul de Istorie din Giurgiu. Investigaţiile s-au concentrat pe latura de sud a fortificaţiei feudale prin executarea unei casete S XIV (18 x 8 m). Scopul cercetării a constat în a afla sistemul constructiv al fazei II, datată în epoca lui Mircea cel Bătrân pe latura de S-V a cetăţii. Au fost descoperite două ziduri adosate construite din ...piatră de carieră ecarisată, cu miez din piatră prinsă în mortar. Grosimea fiecărui zid este de 3 m. Primul aparţine fazei II - epoca Mircea - şi reprezintă închiderea incintei sec. XIV pe partea de S-V. În acest moment al cercetării se cunoaşte forma cetăţii ridicate de Mircea şi două din turnurile sale. În campania din 1995 se va urmări depistarea celorlalte turnuri în eventualitatea existenţei acestora. Al doilea zid aparţine fazei IV constructive (sec. XVI). Acesta reprezintă continuarea pe latura S-V a unui zid descoperit în anii anteriori care era destinat de a îmbrăca şi deci, a dubla protecţia turnului de N-V a fortificaţiei de sec. XIV - Mircea cel Bătrân.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO