.
Vezendiu | Comuna: Tiream | Judeţ: Satu Mare | Punct: Colţarât | Anul: 2001
Anul:
2001
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Hallstatt
Perioade:
Eneolitic;
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Vezendiu
Comuna:
Tiream
Punct:
Colţarât
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Marta Liviu responsabil sector Muzeul Judeţean Satu Mare
Németi János responsabil Muzeul Municipal Carei
Pop Speranţa Muzeul Judeţean Satu Mare
Virag Cristian Muzeul Judeţean Satu Mare
Cod RAN:
Raport:

Scurtă prezentare a sitului: punct situat pe terasa înaltă a Ierului, la cca. 300 m. capătul com. Vezendiu.

Punctul a fost descoperit în urma unor cercetări de teren efectuate de către I. Nemeti (MM Carei) şi care a identificat cu această ocazie o aşezare aparţinând culturii Tiszapolgar, faza evoluată (Nemeti 1988, p. 127). În 1996 a fost efectuat un sondaj de verificare (Iercoşan, Sălceanu 1997..., p. 77), punctul fiind publicat sub numele de "Drumul Tireamului". Cercetările din anul 2001 au relevat existenţa a unor locuiri din diferite epoci: perioada eneolitică (Tiszapolgar), perioada târzie a epocii bronzului (grupul Cehăluţ) şi etapa timpurie a epocii fierului (Gáva), precum şi urma sporadice din perioada medievală.

Obiectivele cercetării: salvarea complexelor preistorice afectate de şanţul de plantare a cablului Romtelecom.

Rezultatele cercetării şi interpretarea lor:

Au fost trasate trei secţiuni, aflate pe acelaşi aliniament: S I (11 x 1,5 m.); S II (10 x 2 m.); S III (8 x 2 m.), precum şi două casete: Cas. A (3 m2.); Cas. B (3 x 2,80 m.).

Stratigrafia: -0 - 0,30 m. - strat vegetal, cu fragmente ceramice preistorice şi medievale, chirpici disemnat

- 0,30 - 0,85 m. - strat de cultură negru - cenuşiu, cu fragmente ceramice preistorice

Complexele:

S I (11 x 1,5 m.): C1; C2 - complexe de epoca bronzului, având ca inventar fragmente ceramice. În C1 a fost descoperită o aglomerare de vase întregibile (3 vase) şi un altăraş de lut. Pentru dezvelirea integrală a C1 a fost deschisă Caseta B (3 x 2,80).

S II (10 x 2 m.): C3 - complex cu fragmente ceramice aparţinând culturii Gáva.

S III (8 x 2 m.): C3, descoperit în S II şi care se extinde şi în S III. Pe S III a fost deschisă Caseta A (3 m2.).

Materialele sunt depozitate la MJSM.

English Abstract:

Settlement with traces of inhabitance from Eneolithic Age (Tiszapolgar culture), Late Bronze Age (Cehalut group) and the beginning of the Iron Age (Gáva culture), where there were made rescue excavations.

Bibliografie:

1. Nemeti 1988 - I. Nemeti, Noi descoperiri areheologice din eneoliticul târziu din nord-vestul României, în ActaMP, XII, 1988, p. 121 - 1412. Iercosan, Salceanu 1997 - N. Iercosan, Il. Salceanu, Asezarea eneolitica de la Vezendiu "Drumul Tireamului", în Cronica Cercetarilor Arheologice, campania 1996, Bucuresti, 12-15 iunie 1997, p. 9-10

3. Nemeti 1999 - I. Nemeti, Repertoriul arheologic al zonei Carei, Bucuresti 1999, p. 23

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO