.
Trestiana | Comuna: Griviţa | Judeţ: Vaslui | Punct: Marginea | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Vaslui
Localitate:
Trestiana
Comuna:
Griviţa
Punct:
Marginea
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Popuşoi Eugenia responsabil Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice efectuate într-un larg interval de timp în aşezarea Starcevo-Criş de la Trestiana, cele mai extinse până în prezent într-o aşezare neolitică timpurie, au permis adunarea unui impresionant material arheologic care determină analize profunde asupra conţinutului, evoluţiei, relaţiilor comunităţilor Starcevo-Criş de la est de Carpaţi cu zonele limitrofe etc.
În cadrul materialului arheo...logic ponderea o constituie ceramica, în a cărei componenţă fină se distinge grupa ceramicii pictată bicrom sau policrom.
Analiza ceramicii pictate de la Trestiana poate fi realizată numai în raport cu succesiunea stratigrafică înregistrată aici (stabilindu-se încă din 1964 existenţa a două niveluri de locuire), pe de o parte, şi a analizei profunde a ceramicii fiecărui complex (locuinţă) în parte, în cadrul celor două niveluri sesizându-se unele etapizări determinate de factura ceramicii în genere, tipologia vaselor, ornamentaţia şi motivele picturale, materialele însoţitoare etc., pe de altă parte. În problema pe care o avem în vedere sesizăm că ceramica pictată - bicrom ori policrom - se află în ambele niveluri, nu însă şi-n toate complexele de locuire. Nivelului I îi este caracteristică atât ceramica bicromă cât şi cea policromă care dezvoltă toate trăsăsturile specifice fenomenului policrom petrecut în regiunea carpato-dunăreană. Nivelului II îi este caracteristic dispariţia policromiei în sensul complex al acestui fenomen, bicromia ducând la evoluţiile ulterioare, care alături de fenomenul de retardare petrecut aici va finaliza, la est de Carpaţi, etapa neoliticului timpuriu. Câteva caracteristici ale ceramicii pictate de la Trestiana reflectă împletirea elementelor clasice ale trăsăturilor specifice din punct de vedere al facturii ceramicii, formelor, motivelor decorative ale culturii Starcevo-Criş cu o ceramică foarte bună din punct de vedere calitativ, cu o ardere completă care dă rezonanţă ceramicii şi care printr-o motivistică - care implică şi fondul vasului în obţinerea policromiei - le regăsim mai târziu în cultura Cucuteni.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO