Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Cluj-Napoca | Punct: Colonia Aurelia Apulensis - Sanctuarul lui LiberPater | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Sanctuar
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Cluj
Localitate   Cluj-Napoca
Comuna   mun. Cluj-Napoca
Punct
Colonia Aurelia Apulensis - Sanctuarul lui LiberPater
Sector   Sanctuarul lui Liber Pater
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    54984.16
Raport În lunile august şi septembrie 1998 au fost reluate, după o întrerupere de mai mulţi ani, săpăturile în zona "sanctuarului lui Liber Pater" (primele cercetări s-au derulat între 1989 şi 1992 sub direcţia lui Al. Diaconescu). Noile investigaţii s-au desfăşurat sub forma unui şantier şcoală organizat în colaborare cu universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba lulia şi cu Muzeul Unirii din aceiaşi localitate, la care au participat, în afară de semnatarii acestei note, asistaţi de Robin Densem de la Museum of London Archaeology Service - prescurtat MOLAS - şi de Claudia Melisch de la universitatea din Berlin, alţi 11 specialişti din Anglia, Germania şi România (reprezentând 10 instituţii diferite), precum şi 30 de studenţi din cele trei naţiuni.
Prima operaţiune executată de echipa de topografi (Dr. Petre Rauxloch, MOLAS, Marek Ziebart, University of East London, lector Valerian Bărbuţă, Univ. Alba lulia) a fost stabilirea reţelei topografice a sitului şi racordarea acesteia la reţeaua naţională. Datele au fost înregistrate în sistemul GIS (General Information Systems) care oferă un mare potenţial pentru stocarea informaţiei arheologice. De asemenea, zona din imediata apropiere a sanctuarului a fost cartografiată obţinându-se un model digital al terenului (DTM), ce permite o mai bună sesizare a configuraţiei reliefului (fig. 1). în paralel dl. Adrian Alicu de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei a executat cartarea pe bază de rezistivitate a unei suprafeţe de 40 x 10 m din cadrul aceluiaşi areal. Dr. Bill McCann, directorul lui Clark Laboratory, MOLAS, a realizat o cartare pe bază de radar (ground penetrating radar - GPR), cumulând date pe mai bine de 15 km liniari, care prelucrate pe computer au oferit o imagine surprinzător de clară a structurilor subterane. Până la începerea noii campanii datele rezistivităţii vor fi coroborate cu cele radar şi se vor executa hărţile subterane, din 10 în 10 cm, a zonei din jurul sanctuarului. Echipa de paleobotanişti, condusă de Dr. Barbara Zach, Institut für Ur-und Friihgeschichte, Abteilung Africa, a început studiile preliminarii de mediu, extinse şi la alte situri din zonă, ce aparţin unor perioade diferite şi care oferă un util material comparativ pentru obiectivul nostru.
Săpătura propriu-zisă a avut două obiecte de bază: dezvelirea unor structuri ce fuseseră excavate anterior şi apoi reacoperite, pentru ca planul acestei zone să poată fi racordat la noile săpături, precum şi deschiderea unor suprafeţe noi în zona curţii sanctuarului. Din păcate, starea de conservare a vechilor structuri s-a dovedit a fi deplorabilă, din cele două cuptoare de ars ceramică descoperite în 1991-1992 ne mai rămânând decât urme sporadice, insuficiente pentru a de putea lua probe arheomagnetice în vederea datării lor pe această cale. Chiar în martorul de sub rambleul căii ferate a fost secţionat un al treilea cuptor, dar dezvelirea sa integrală s-a dovedit imposibilă din cauza pânzei freatice şi a pericolului reprezentat de poziţia sa. în suprafeţele nou deschise (15 x 10 m), sub stratul de dărâmătură a acoperişului au apărut urmele unui al patrulea cuptor, care va fi cercetat în campania viitoare.
Pentru prelucrarea ceramicii, atât din nivelul de folosire a sanctuarului, cât şi din cuptoarele postromane, echipa de ceramologi, alcătuită din Seven Conrad, Institut fur Klassische Arcăologie der Universităt Halle, Viorica Rusu-Bolindeţ, muzeul Cluj, Frank Pemberton, univ. Londra şi Fiona Seeley, Museum of London Finds and Environmental Services, au realizat studiile preliminare, alcătuind tipologia pastelor şi repertoriul de forme prin prelucrarea ceramicii din vechile săpături.
Dr. Ştefan Altekamp, de la univ. Berlin, a realizat pe casete video un film didactic ce va fi difuzat în cele trei ţări participante la proiect.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu