Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Epoca greacă şi elenistică
Perioade
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Albeşti
Comuna   Albeşti
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    60954.03
Raport Campania arheologică din 1998 şi-a propus, cercetarea zonei de NV din interiorul suprafeţei fortificate, sectorul B, caroul 68 şi caroul 69; delimitarea compartimentărilor aflate în partea de nord a aşezării, cu evidenţierea fazelor de construcţie.
Cercetările din sectorul B, caroul 68 au surprins continuarea incintei i pe latura de vest a platoului, incinta, păstrată pe o lungime de 7,80 m., are lăţimea de 1,25 m. şi este alipită incintei din faza a ll-a a aşezării. Tot aici a fost delimitată încăperea L1/vest, cu dimensiunile de 3,70 x 3,10 m.
Compartimentările pe latura de nord sunt delimitate de incinta a ll-a şi de un zid B paralele cu acesta. Urmărite de la vest spre est, aceste construcţii sunt:
-L1/nord - contemporană incintei din faza a ll-a;
-L2/nord – contemporană într-oprimă fază cu incinta l; în faza a ll-a se amenajează un pavaj şi locuinţa este delimitată de a doua incintă:
-culoar în forma literei L, orientat sud/nord; acesta a fost creat odată cu amenajarea locuinţei L2 în faza a ll-a;
-în continuare, spre est (corespunzător careurilor S.B. 39-29), este compartimentarea L3. Acesta comportă două amenajări:
-canal, păstrat pe o lungime de 7,40 m., orientat sud/nord, care străpunge incinta a ll-a;
-ulterior, se înalţă un pavaj care acoperă canalul şi suprapune şi zidul B (suprafaţa pavajului este de 5,30 x 2,20 m);
-în partea de NE a aşezării se detaşează o mare încăpere (L4/nord), lungă de 17 m. în faza a doua, este amenajată o nouă intrare pe latura de sud;
-în interiorul compartimentării L4 este delimitată încăperea L5; mai bine păstrate, zidurile dinspre nord şi est sunt de 10 şi respectiv 11,30 m.;
-spaţiul locuinţei L5 este ocupat parţial de o altă compartimentare - L6; acesta are amenajată, spre sud, o vatră cu axele de 1,83 x 0,85 m. noua construcţie, ulterioară locuinţei L5, păstrează pentru laturile de vest şi de sud doar resturi de zidărie;
-ultima compartimentare spre est este locuinţa L7, contemporană prin sistemul de construcţie locuinţei L6.
Cele şapte compartimentări paralele laturii de nord a incintelor documentează etapele din existenţa aşezării: etapa l coincide cu amenajările din faza l-a a locuinţelor L1, L2 şi L4; etapa a doua este documentată de amenajările din faza a ll-a ale aceloraşi locuinţe, de construcţia canalului din L3 şi eventual de locuinţa L5. Locuinţele L6 şi L7 aparţinând perioadei a treia a existenţei fortului, etape precizate în rapoartele anterioare în legătură cu incintele aşezării şi cu celelalte locuinţe degajate până acum. Materialele arheologice recuperate aparţin ultimelor două etape. Ele constau din recipiente şi ştampile amforice din Heracleea Pontică, Rhodos, Sinope şi Cos; veselă uzuală (kantharoi, unguentaria, castroane), vase de depozitare (fragmente de chiup), unelte din corn şi piatră, între ştampilele amforice pondarea cea mai mare o deţin exemplarele de Rhodos şi Sinope din al treilea sfert al secolului III a.Chr.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu