.
Voineşti | Judeţ: Dâmboviţa | Punct: Cetate | Anul: 2001
Anul:
2001
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Voineşti
Comuna:
Voineşti
Punct:
Cetate
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cantacuzino Gheorghe I. Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Diaconescu Petru Virgil Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Ioniţă Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Olteanu Gheorghe Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Cod RAN:
Raport:

Cetatea de pământ de la Voineşti e situată la cca. 200 m de malul stâng al Dâmboviţei. Ea se află în raza localităţii Voineşti în partea de N a Staţiunii de Cercetări Pomicole, la cca. 300 m V de şoseaua Câmpulung -Târgovişte. În anul 1965 au mai fost efectuate săpături de către Muzeul Judeţean Dâmboviţa rămase din păcate inedite.

Cetatea are un plan patrulater, cu dimensiunile de cca. 34 m pe a...xa E-V şi cca. 37 m pe axa N-S. Prin noile cercetări din 2001 s-a urmărit obţinerea de precizări privind fortificaţia şi datarea acesteia. S-a trasat o secţiune de 43 m lungime, lată de 2 m care a străbătut fortificaţia de la V la E, evitând săpătura mai veche şi amenajările moderne. Datorită epuizării fondurilor săpătura nu a putut fi încheiată. S-a ajuns la un strat de pământ nisipos cu urme de chirpici şi fragmente ceramice deasupra căruia s-a constatat existenţa unui strat subţire albicios nisipos cu pietriş.

Valul are o lăţime de aprox. 7/8 m şi se mai păstrează pe o înălţime de 1,5/2 m. El a fost amenajat cu pământul scos din şanţul înconjurător şi cu pământ cu pietriş adus din apropiere. Şanţul avea o lăţime la gură de 5 m. În depunerile anterioare amenajării valului au fost găsite fragmente ceramice, nu foarte numeroase, din perioada sec. VIII -X şi un vârf de săgeată din fier de formă alungită, elipsoidal în secţiune, cu tub de fixare. Depunerile ulterioare amenajării valului sunt destul de subţiri, atingând 0,4/0,5 m. În aceste depuneri s-au găsit câteva fragmente ceramice din perioada sec. XVII - XVIII.

Urmele de locuire sunt puţin consistente, fiind surprinse doar resturile unei vetre deschise, care nu a putut fi cercetată integral, iar materialele arheologice sunt foarte sărace.

Urmează ca prin adâncirea săpăturii, eventual şi prin executarea altor secţiuni să poată fi aduse precizări suplimentare de natură cronologică. În stadiul actual al cercetării valul ar putea fi datat în perioada sec. VIII - X sau ulterior.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO