.
Turdaş | Judeţ: Hunedoara | Punct: Luncă | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Turdaş
Comuna:
Turdaş
Punct:
Luncă
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Căstăian Mihai Cristian Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Ciută Marius Mihai Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Luca Sabin Adrian responsabil Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Cod RAN:
Raport:

Campania de cercetare sistematică a sitului neolitic de la Turdaş-Luncă din anul 1994 a avut două mari obiective. Primul a constat din studierea, în continuare, a zonei de vest a sitului. Pentru aceasta au fost trasate şi excavate două casete de câte 4/4 m. Stratigrafia acestora a confirmat - în mare - observaţiile din anul anterior. Aici există un strat superior aparţinând culturii Coţofeni şi un strat inferi...or aparţinând fazei timpurii a culturii Petreşti cu elemente Turdaş, fără a putea să afirmăm că aparţin unui strat de sine stătător sau sunt răsfirări ce ţin de aşezarea ce se dezvoltă la cca 50 m distanţă şi aparţine culturii Turdaş. Casetele cercetate au primit siglele C4 şi C5/1994. Al doilea obiectiv a constat în începerea unei suprafeţe în zona centrală a staţiunii turdăşene. Aceasta se află la 30 m est de suprafaţa SI/1992 şi a primit sigla SII/1994. Date fiind condiţiile anului 1994 a fost decopertată o suprafaţă de doar 6/4 m cu posibilitatea extinderii până la 10/10 m. A fost excavată doar partea superioară a nivelului petreştean. Imediat sub solul răscolit de lucrările agricole a fost cercetată o locuinţă de suprafaţă. Cu această ocazie au fost descoperite vase aparţinând fazei Petreşti AB, un număr de 15 greutăţi de pescuit (dintre care o parte cu semne incizate sau impresate), fragmente de unelte de piatră şlefuită, foarte multe unelte de silex şi obsidiană, câteva râşniţe de măcinat cereale şi o verigă de cupru. După prelevarea şi prelucrarea grafică şi fotografică a stratigrafiei descoperirilor, suprafaţa a fost pregătită pentru iarnă, urmând a fi cercetată, în continuare, anul viitor.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO