Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
Cetate
Sector   l. Sector estic
Toponim   Capidava
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    63063.01
Raport În campania din 1998 au continuat săpăturile în interiorul construcţiilor descoperite anterior (C.8, C.7, C.6, C.90 si pe căile de acces (străzile 2, 4, 5) şi au fost deschise trei noi carouri pe latura de sud-vest (respectiv c.P.73); (R.74 şi R.75).
În construcţia C.7 a trebuit mai întâi să desfiinţăm martorul dintre careurile M.72-73 şi L.72-73, ceea ce a condus la descoperirea unei cantităţi apreciabile de fragmente ceramice, vitrice, materiale din fier şi bronz, între acestea remarcăm o amforetă întregibilă, precum şi o amforă cu coaste (căreia îi lipseşte fundul), marcată pe corp cu cinci cercuri, dispuse în cruce si având pe gât o cruce cu chrismon; de-o parte şi de alta a piciorului crucii apar literele ? şi ? (?, probabil de la ? (? o ?), dacă nu cumva este, sau ar fi trebuit să fie litera A).
În continuare săpătura s-a adâncit până la 60 cm faţă de zidul de SE al construcţiei, oprindu-ne pe un nivel de incendiu de unde am recuperat mai multe amfore cu striuri, afectate de incendiu, şi, tot aici, am găsit un schelet de animal (ars), de fapt parte din coloana vertebrală şi o coastă.
În construcţia C.6 ne-am adâncit până la acelaşi nivel de incendiu surprins şi în C.7, nivel de pe care s-au recuperat amforele întregibile, diverse alte fragmente ceramice, fragmente de vase de sticlă, o lamă de cuţit, din fier şi un opaiţ.
În construcţia C.9 săpătura s-a adâncit, în careurile 0.74 şi 0.75, ca şi în caroul P.74, unde a apărut continuarea zidului de NV al construcţiei, precum şi un fel de antreu al acesteia, adăugat ulterior. Dintre descoperirile făcute aici menţionăm mai multe fragmente de amfore şi de căni, fragmente de vase de sticlă, dar şi de geam, precum şi o amforă întreagă. Tot aici s-a găsit un follis, bătut la Constantinopol, de la Justinian (an XIV), 540/541. în caroul P.74, unde a apărut continuarea construcţiei C.9, au fost descoperite diverse fragmente ceramice, între care şi de la un opaiţ de influenţă africană, cu o bordură decorată cu o alternanţă de cercuri şi pătrate, în cercuri fiind înscrisă monograma lui Christos; din christograma de pe disc se mai păstrează doar capătul de sus.
În careurile P.74, R.74 şi R.75 au apărut urme medieval-timpurii.
Astfel, în c.R.75 s-a surprins un strat foarte subţire din pavajul unei locuinţe (?), la adâncimea de 45 cm faţă de nivelul actual. Acesta are o grosime de 7 cm în partea de nord-vest a caroului, pe o suprafaţă de 1,20 m (pe direcţia SV-NE) x 2,50 m (pe direcţia SE-NV), prelungindu-se spre latura de nord-est a caroului, pe o lungime de încă 0,90 m, într-o peliculă de 1 cm grosime, în rest totul este distrus de dărâmături; dintre materiale, toate fragmentare, menţionăm un străpungător din os.
În c.R.74 a apărut o locuinţă medieval-timpurie, al cărei zid de nord-vest suprapune un zid romano-bizantin (orientat NV-SE); în mijlocul acestei locuinţe a apărut o amenajare circulară ce pare a fi fost utilizată la uscarea grânelor. Vatra locuinţei era amenajată în partea de nord-est. Săpătura a determinat descoperirea unei mari cantităţi de materiale ceramice, de tip Dridu (unele fragmente având marca olarului), precum şi a unui număr de 15 împungătoare din os.
În c.P.73 a fost descoperită o altă locuinţă medieval-timpurie: au apărut de fapt zidurile de nord-vest şi de nord-est (acesta în parte), precum şi vatra, amenajată în colţul de est. Materialele ceramice descoperite aici, în stare fragmentară, sunt asemănătoare celor găsite în c. R.74.
Adâncimile pe care le-am atins în diverse puncte ale sectorului sunt: în C.9 (lângă profilul de sud-vest) - 1,30 m; în c.P.74 s-a ajuns la 1,15 m; în c.P.75 (unde este doar dărâmătură romano-bizantină) - am ajuns la 0,90 m; în c. R.75 -0,65 m, iar în c.R.74 (unde s-a descoperit locuinţa cu amenajarea pentru uscarea grânelor) am ajuns până la adâncimea de 0,80 m.
Ultima campanie a permis observarea mai atentă a diverselor etape de construcţie din sectorul estic al cetăţii şi legătura acestea şi perioadele de incendiere.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu