Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Cehei | Comuna: or. Şimleu Silvaniei | Judeţ: Sălaj | Punct: Misig | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Latene
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sălaj
Localitate   Cehei
Comuna   or. Şimleu Silvaniei
Punct
Misig
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    139919.01
Raport Localitatea Cehei este amplasată în nord-vestul jud. Sălaj, pe cursul mijlociu al Crasnei. Punctul unde au fost executate săpăturile este o "insulă" ceva mai ridicată în mijlocul unei zone mlăştinoase creată de râul Crasna şi de torentele ce curg de pe pantele nord-vestice ale "Măgurii Şimleului". Situl a mai fost cercetat în 1987 si 1996, fiind publicate o parte a descoperirilor din bronzul târziu.
Au fost trasate două secţiuni şi o casetă ceea ce a dus la cercetarea unei suprafeţe totale de 98,5 mp. Secţiunea S1/1998 (29 x 2 m; orientare V-E) a fost trasată perpendicular pe secţiunea S1/1996 şi pe cursul râului Crasna, pentru verificarea stratigrafiei sitului în zona sa centrală. Partea superioară a depunerilor arheologice este afectată de arături până la o adâncime de 0,25-0,30 m. Sub acest nivel deranjat apare un nivel de cultură din bronzul târziu cu o grosime de cca. 0,30-0,35 m. Nivelul din bronzul târziu suprapune un nivel gălbui-lutos în care apar cioburi neolitice, iar sub acest nivel, la adâncimea de cca. 0,70-0,75 m apare sterilul, în S1/1998 au fost surprinse urmele a trei construcţii şi patru gropi. Nici una dintre cele trei construcţii nu avea podea amenajată şi au fost conturate doar parţial pe baza grupării materialului şi a gropilor de stâlpi. Două dintre aceste construcţii (L2, L3/1998) străpung partea superioară a nivelului din bronzul târziu, stratigrafie fiind cel mai recente decât acest nivel. Construcţia desemnată prin indicativul L2/1998 a fost afectată puternic de lucrările agricole. Am surprins totuşi resturile unui cuptor cu diametrul de 0,60-0,65 m, din ai cărui pereţi s-au păstrat unele porţiuni înalte de 8-10 cm. Lângă cuptor am surprins o groapă puţin adâncă (mai degrabă o alveolare) plină cu cenuşă, cărbune şi un fragment de râşniţă. Pe baza inventarului ceramic, destul de sărac (doar 4 vase parţial întregibile şi fragmente mărunte de la alte vase) cele două construcţii L2 şi L3 pot fi atribuite perioadei Latene. Cea de-a treia construcţie L1/1998 aparţine bronzului târziu şi a fost suprapusă parţial de L3. Cele 4 gropi aveau toate un inventar modest: ceramică fragmentară sau doar parţial întregibilă, oase, chirpici, pietre. Deşi nivelul de cultură din bronzul târziu este unitar ca şi textură şi aspect am putut vedea că unele gropi pornesc de la nivel iar altele din partea superioară a nivelului. Groapa G1/1998 care porneşte din partea superioară a acestui nivel conţinea numeroase fragmente ceramice care prin unele trăsături (ardere, tratarea suprafeţelor, degresant) se aproprie de ceramica caracteristică primei vârste a fierului. Toate complexele din bronzul târziu descoperite în campania anului 1998 aparţin grupului Cehăluţ care este caracteristic zonei Crasnei şi Barcăului în bronzul târziu.
Caseta C1/1998 (9 x 2 m) a fost deschisă la extremitatea vestică a secţiunii S1 pentru a cerceta urmele construcţiei cu cuptor şi a goli în întregime gropile G1 şi G2. între C1 şi S1 s-a lăsat un martor gros de 0,50 m care ulterior a fost desfiinţat, în colţul SV al casetei a fost surprinsă o groapă de stâlp conturată la acelaşi nivel cu resturile construcţiei L2, iar în zona centrală a casetei, pornind din nivelul neolitic s-a conturat o groapă (G7) parţial suprapusă de G1. Groapa G7 se adânceşte în steril 0,85 m şi conţinea foarte multă ceramică fragmentară dar si întregibilă, chirpici, aşchii de silex, o măsea de animal şi pietre. Ceramica apărută în groapă aparţinea neoliticului târziu.
Secţiunea S2/1998 (15 x 1,5 m; orientate V-E) a fost trasată la 60 m sud de capătul secţiunii S1, urmărindu-se verificarea întinderii locuirii din bronzul târziu, în afara unei singure gropi ce conţinea puţină ceramică din bronzul târziu, alte complexe nu au mai fost descoperite în acest sector, în acesta zonă, într-o perioadă recentă, terenul a fost nivelat pentru a se astupa vechiul curs al Crasnei înălţându-se asfel malul existent ca o măsură de protecţie împotriva inundaţiilor.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu