.
Făget | Judeţ: Timiş | Punct: Cetate | Anul: 1998
Anul:
1998
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Localizare pe hartă:
Județ:
Timiş
Localitate:
Făget
Comuna:
or. Făget
Punct:
Cetate
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Căpățână Dan Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Rădulescu Alexandru Muzeul Banatului, Timişoara
Tomoni Dumitru Liceul Teoretic Făget
Cod RAN:
Raport:

Şantierul a funcţionat în perioada 1-30 august a.c., forţa de muncă fiind asigurată de Ministerul Apărării Naţionale.
Cercetarea arheologică a urmărit surprinderea turnului de nord-est al fortificaţiei medievale şi de asemenea conservarea zidurilor de incintă sau interioare scoase la iveală în campania arheologică a anului precedent.
Zidul de incintă de nord-est al cetăţii este construit, ca si în por...ţiunile cercetate până acum, din piatră de carieră şi din piatră de râu în proporţii aproximativ egale, legate cu un mortar de var şi nisip sau pietriş cu bobul mic, foarte rezistent. Pe alocuri, mai ales în partea superioară a temeliilor au apărut şi rare fragmente de cărămidă medievală, refolosită.
O atenţie cu totul specială se cuvine celor câteva fragmente de tegulae şi de cărămizi romane descoperite în zidărie si în moloz. Ele ne dau certitudinea că undeva, în apropiere, se găsesc vestigiile unor construcţii romane, ale căror ruine au folosit cândva în secolele XVI-XVII ca loc de exploatare a materialelor de construcţii.
Sub raport stratigrafie, cercetarea a stabilit că în acest sector nu există nivele de înlocuire anterioare construirii cetăţii.
Pământul rezultat din săparea şanţurilor de fundaţie ale zidurilor şi parţial a şanţurilor de apărare a fost întins direct pe solul antic în vederea nivelării acestuia şi a realizării în incintă a unui nivel de calcare mai înalt.
Constructorii au avut dificultăţi serioase cu terenul mlăştinos determinat de cele două pâraie care delimitau teritoriul cetăţii la est şi la vest, unindu-se între ele la sud de acest loc înainte de a se vărsa în râul Beghei. Din debitul acestor pâraie ca şi din pânza de apă freatică s-a asigurat apa necesară şanţului de apărare. Acesta are loc în locul cercetat anul acesta, o lăţime de circa 28 m. Ca şi în celelalte părţi el este protejat cu un şir de pari.
Zidul de incintă al cetăţii şi construcţiile interioare săpate anul acesta au fost conservate şi înălţate cu circa 0,50 m deasupra solului actual.
în ceea ce priveşte inventarul arheologic recoltat în săpătură, principala categorie o reprezintă ceramica, din care s-a putut reconstitui un vas aproape întreg aparţinând secolului al XVII; de asemenea, o cantitate mare de străchini şi boluri; ceramică de uz comun asemănătoare ceramicii aflate în folosinţă până azi în această parte a Banatului precum şi cahle.
Din materialul de metal menţionăm: piroane, scoabe, potcoave de cizmă, cuie etc.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO