.
Geoagiu | Judeţ: Hunedoara | Punct: Biserica cu rotondă şi cimitirul | Anul: 1998
Anul:
1998
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Geoagiu
Comuna:
Geoagiu
Punct:
Biserica cu rotondă şi cimitirul
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Petrov Gheorghe Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

În curtea casei parohiale reformate din localitate, se află o biserică romanică cu plan central (rotondă cu navă circulară şi sanctuar semicircular la est), o adevărată raritate în cadrul arhitecturii medievale cu caracter religios din Ardeal. Cercetările arheologice în zona rotondei au fost începute în anul 1993 printr-o intervenţie cu caracter de salvare, în anii următori ele fiind sistematice, în cele şase c...ampanii de săpături (1993-1998), au fost executate 11 secţiuni arheologice de diferite dimensiuni (Sp. l, S1-S10), dintre care, cinci (S2, S4, S5, S7, S9) au avut una dintre laturi direct pe zidurile rotondei, celelalte şase fiind practicate în cimitirul din jurul bisericii (Sp. l, S3, S6, S8, S10, S1). În campaniile V şi VI din anii 1997-1998, au fost executate patru secţiuni arheologice, două dintre ele pornind direct de pe zidurile rotondei (S7 = 7, 67 x 7 x 2 m, la vest, cu latura sudică pe axă, S9 = 4,50 x 2 m, la sud, cu latura vestică pe spaţiul intrării în rotondă), celelalte două fiind în cimitir, la o distanţă de circa 15-22 m sud-est de rotondă (S8 = 3 x 2,50, m; S10 = 3,50 x 2,50 m, la est de S8, cu un martor de 0,50 m între ele), în cele patru secţiuni au fost descoperite şi cercetate un număr de 40 morminte. Numărul total al mormintelor descoperite în toate secţiunile este de 134. Multe dintre ele aparţin primului şi celui mai vechi orizont de înmormântări practicat în jurul rotondei (sec. XI-XII). în acest caz, defuncţii au fost depuşi fără sicrie în gropi săpate la adâncimi relativ mici (0,50-1,02 m de la actualul nivel de călcare), sunt orientaţi în general vest-est, au membrele superioare aşezate pe lângă trup, iar în unele cazuri antebraţele sunt uşor îndoite pe bazin. Inventarul funerar recuperat din aceste morminte, cuprinde mai multe categorii şi tipuri de obiecte specifice perioadei arpadiene (monede emise în vremea regilor Ungariei Ladislau l (1077-1095) şi Coloman (1095-1114), inele de tâmplă cu un capăt în formă de S de dimensiuni variabile, inele circulare cu capetele aplatizate sau retezate şi petrecute unul peste celălalt, pandantive etc.). Restul mormintelor descoperite aparţin unui orizont diferit de înmormântări, care se derulează în timp, din sec. XIII până în sec. XVII. în acest caz, toţi defuncţii sunt depuşi în sicrie de lemn în gropi săpate la adâncimi mai mari (1,20-2,12 m), sunt orientaţi în general vest-est şi au membrele superioare în poziţii variate. Inventarul funerar descoperit cuprinde monede medievale ungureşti, inele, verighete, mărgele de os şi sticlă, diverse accesorii vestimentare (copci, aplici), precum şi resturi din vestimentaţia şi încălţămintea defuncţilor. Marea majoritate a acestor morminte medievale mai noi, sunt concentrate în aproprierea rotondei, ele deranjând de cele mai multe ori, total sau parţial, multe din mormintele medievale mai vechi care aparţin perioadei arpadiene. Pentru datarea rotondei, ne menţinem în continuare părerea - exprimată de altfel şi cu alte ocazii - că ea a fost ridicată, cândva, către sfârşitul sec. XI sau începutul sec. următor, însă pentru o concluzie precisă şi lipsită de anumite incertitudini, aşteptăm continuarea cercetărilor. Dacă datarea acestei biserici cu plan central se confirmă în întregime până la sfârşitul cercetărilor arheologice, atunci rotonda de la Geoagiu de Jos, este cea mai veche biserică medievală de zid, aflată încă în picioare nu numai pe teritoriul Ardealului dar şi al întregii ţări.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO