Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Hăpria | Comuna: Ciugud | Judeţ: Alba | Punct: Capul Dosului | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Epoca bronzului
Perioade
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Hăpria
Comuna   Ciugud
Punct
Capul Dosului
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    1115.02
Raport În urma amplasării unor borne de către Serviciul de Cadastrare Alba Iulia în hotarul satului Hăpria a fost parţial distrus un mormânt de inhumaţie din care s-au adus la muzeul din Alba Iulia un craniu uman şi fragmente ceramice preistorice. Locul în discuţie se află în punctul "Capu Dosului", situat la nord-estul satului Hăpria pe un deal de mărime considerabilă, vârful său având forma unui platou cu dimensiunea de aproximativ 100 x 50 m. S-a procedat la deschiderea unei secţiuni de 7 x 2 m, ulterior extinsă prin casete de 1 x 0,50 m respectiv de 1 x 1 m.
Imediat sub stratul vegetal (0,15-0,20 m) urmează un nivel de pământ negru ce merge până la 0,40 m, pentru ca la adâncimea de 0,50 m să fie atins solul steril argilos de culoare gălbuie. Pe toată suprafaţa secţiunii în stratul de culoare neagră (0,20-0,40 m) au apărut sporadic fragmente ceramice slab conservate, foarte friabile. La adâncimea de 0,30-0,40 m au fost descoperite 4 morminte de inhumaţie pe care le vom descrie în cele ce urmează:
M1 - Mormânt dublu format din:
M1' - adult aflat în poziţie chircită; capul a fost distrus de către lucrătorii topografi în momentul săpării gropii pentru bornă; în zona capului avea un vas foarte prost păstrat ce nu a putut fi prelevat.
M1A - schelet din care s-a păstrat doar craniul, humerusurile şi o parte din coloana vertebrală.
M2 - Mormântul unui copil aflat în poziţie chircită, având în jurul lui câteva fragmente ceramice.
M3 - Mormânt colectiv format din:
M3' - adult aflat în poziţie chircită;
M3A - scheletul dezmembrat al unui adult, aşezat "împachetat", aflat în imediata apropiere a lui M3'.
MSB - M3C - două cranii aparţinând probabil unor adulţi.
M4 - Schelet dezmembrat al unui adult.
S-a putut constata că cele 3 schelete aflate în poziţie anatomică M1, M2, M3' sunt orientate cu picioarele spre nord şi capul spre sud.
Materialul ceramic fragmentar descoperit în nivelul situat între 0,20-0,40 m, nivel în care.se aflau depuse şi scheletele, aparţin culturii Coţofeni (probabil faza a III-a?). Având în vedere că singurul vas depus ca ofrandă funerară nu a putut fi ridicat, datorită gradului său avansat de dezagregare, la ora actuală putem presupune fie o contemporaneitate între morminte şi aşezare, fie mai probabil o datare post Coţofeni III a necropolei, care prin elementele de rit şi ritual funerar îşi găseşte perfecte analogii în orizontul bronzului timpuriu l din Transilvania sud-vestică.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu