Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Hârşova | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetatea Carsium | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Hârşova
Comuna   or. Hârşova
Punct
Cetatea Carsium
Sector   
Toponim   Carsium
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    60810.01
Raport Campania desfăşurată în lunile iunie şi iulie 1998 a avut drept scop continuarea observaţiilor privind stratigrafia fortificaţiilor romane timpurii şi târzii de pe impunătorul promontoriu calcaros situat pe malul drept al Dunării, în zona de sud a oraşului Hârşova.
Lucrările s-au desfăşurat cu precădere şi în limita fondurilor, în secţiunea magistrală S2 orientată est-vest (în jumătatea ei vestică). Ca şi în cazul cercetărilor efectuate în anii anteriori, atât în S, (nord-sud) cât şi în S2 am surprins imediat peste stânca "vie" (la -1,80-2,80 m) un strat de pământ galben cu numeroase materiale fragmentare de epocă romană timpurie (sec. l-ll) printre care: terra sigillata galică, sticlărie orientală şi italică, monede, fragmente de ţiglă şi cărămizi. Peste acest strat cu material aflat în poziţie secundară se află o masivă nivelare cu lut galben-verzui ce conţine urme de construcţii de piatră şi cărămidă legată cu mortar sau cu pământ, în anumite porţiuni am surprins nivele de locuire cu materiale din sec. III, IV şi V (amfore cu depinti, cu coaste şi striuri, platouri ştampilate cu semne creştine, opaiţe, unelte de os şi metal, monede, sticlărie fragmentară). Această mare nivelare efectuată, credem, în a doua jumătate a sec. III p.Chr. corespunde etapei de funcţiune a cetăţii romane târzii din perioada Aurelian-Anastasius. Am surprins în câteva locuri relaţia dintre nivelele romano-bizantine (sec. V) şi fazele de locuire târzii cu material "Dridu" reprezentate de locuinţe de suprafaţă şi bordeie. Nu am observat încă straturi sau nivele ce pot fi datate cu certitudine între secolele V-X.
Dintre materialele aparţinând fazei de început a locuirii de pe "Cetate" remarcăm câteva fragmente de ceramică neolitică, Latene şi elenistică.
Fondurile pentru săpătură s-au asigurat de către Universitatea "OVIDIUS" şi de către MINAC. S-a lucrat îndeosebi cu studenţii aflaţi în practică.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu