Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Micăsasa | Judeţ: Sibiu | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sibiu
Localitate   Micăsasa
Comuna   Micăsasa
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    145006.01
Raport 1987 - Micoslaca, jud. Alba. La 1 km NV de sat, în stânga Mureşului, în terenul numit Podaş, s-a săpat o secţiune de 30 x 1,50 m. Aici s-au găsit urmele unei locuinţe hallstattiene, în care s-au aflat bolovani, o vatră şi fragmente de vase şi urme dintr-o locuinţă din epoca romană cu ceramică obişnuită şi câteva obiecte de fier. Urmele aşezării romane, ce suprapun urmele unei aşezări hallstattiene şi, se pare, Latene, se află răspândite pe aproximativ 30 ha.
1988 - Micoslaca, în terenul numit Podaş, au continuat cercetările arheologice, s-au săpat 4 secţiuni de 15 x 1,50; 10x1,50; 20 x 1,50; 25 x 1,50 m. Cu acest prilej, s-a aflat ceramică hallstattiană, puţină Latene, urmele a două locuinţe din epoca romană şi ceramică. Predomină ceramica fină cărămizie. De asemenea, s-au găsit câteva fragmente de vase terra sigillata şi câteva obiecte din fier.
1989 - Noşlac, jud. Alba, la cca. 500 înspre est de comună în terenul numit "La podişor" s-au efectuat 3 secţiuni de 20 x 2; 20 x 2; 20 x 1,50 m. Cu acest prilej, s-au aflat urmele a două locuinţe, chirpici şi bucăţi de tencuială, unele de culoare albastru-pal, fragmente de vase de factură romană şi de factură dacică, fragmente de obiecte de uz gospodăresc şi de podoabă. Menţionăm că pe fundul unui vas din pastă fină cenuşie se află în exterior striat un semn cruciform efectuat în pasta crudă a vasului şi că pe un fragment de plachetă, din lut, se află ca decor un brâu în relief alveolat. Această aşezare se află la aproximativ 4 km spre NV de o altă aşezare daco-romană contemporană, situată în hotarul aceleiaşi comune, în terenul numit Şumughi.
1990 - Noşlac, cercetările arheologice în aşezarea daco-romană au continuat în locul numit La podişor şi de-o parte şi de alta a văii Porcului. S-au efectuat 10 secţiuni de 30 x 1,50; 6 x 1,50; 20 x 1,50; 12x1,50; 12x1,50; 9x1,50; 9x1,50; 12x1,50; 12x1,50 m. în toate acestea s-a descoperit peste tot, atât ceramică dacică cât şi romană obişnuită. Amintim câteva fragmente de: ceşti dacice, de vase cu decor ştampilat, de fructiere din pastă fină cenuşie săpunoasă şi puţine obiecte din fier.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu